Dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo file PDF | Thông tư - công văn - NĐ mới n | Thư viện

Thứ 310192021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Thông tư - công văn - NĐ mới Dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo file PDF

Dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo file PDF

Theo công văn 965/TCT/CNTT ngày 20/3/2015 đã thông báo kế hoạch dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo nhận định PDF

Cũng như công văn số 3291/TCT-CNTT ngày 15/08/2014 v/v triển khai mở rộng kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, tính từ tháng 04/2015 hệ thống kê khai thuế qua mạng chỉ tiếp nhận hồ sơ theo định dạng của dữ liệu XML.

cv965

Vì để đảm bảo hoạt động của hệ thống kê khai thuế qua mạng và hạn chế tình trạng quá tải tắc nghẽn mạng , tháng 07/2014 tổng cục thuế đã triển khai giải pháp chuyển đổi định dạng hồ sơ kê khai thuế qua mạng từ PDF sang định dạng XML.

Cũng như thông tư này thì tổng cục thuế sẽ dừng tiếp nhận hồ sơ khai thuế theo định dangk từ PDF từ ngày 15/4/2015.

Xem chi tiết công văn tại đâ : CÔNG VĂN 965/TCT/CNTT