Những điểm mới về thuế được áp dụng tháng 11 | Thông tư - công văn - NĐ mới n | Thư viện

Chủ nhật01232022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Thông tư - công văn - NĐ mới Những điểm mới về thuế được áp dụng tháng 11

Những điểm mới về thuế được áp dụng tháng 11

Ngày 10/10/2014 Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THUẾ

Thông tư ngày có hiệu lực từ ngày 15/11/2014 mà kế toán cần nên cập nhật và chú ý tìm hiểu để công việc mình được tốt hơn.

chinhsachthumoi

( Chính sách thuế mới)

1. Cần lưu ý về thuế TNDN ( sửa đổi thông tư 78/2014/TT-BTC)

a. Trích khấu hao không đúng quy định

- Phần trích khấu hao nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đối với ô tô xe 9 chổ ( trừ dùng cho kinh doanh, ô tô dùng để làm mẫu và láy thử cho kinh doanh ô tô “ bổ sung thêm”)

b. Bổ sung khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất

c. Thay đổi về thu nhập chịu thuế

d. Tăng thời gian được miễn thuế đối với thu nhập từ “ hợp đồng công nghệ, sản phẩm mới”

- Thu nhập nghiên cứu khoa học được miễn thuế và tối đa không quá 3 năm “ lúc trước theo quy định cũ là 1 năm)

- Thu nhập công nghệ mới lần đầu tiên tại Việt Nam được miễn thuế tối đa không quá 5 năm “ cũ là 1 năm”

- Thu nhập từ sản phẩm thử nghiệm theo định định của pháp luật “ cũ là 1 năm”

e. Nội dung mới về thu nhập miễn thuế

- Thu nhập từ nhà nước giao
- Hoạt động đối tượng nghèo và hoạt động tín dụng cho người nghèo
- Bảo hiểm XHVN, Quỹ hỗ trợ học nghề, Quỹ bảo hiểm y tế
- Quỹ bảo vệ môi trường
- ....

( Sửa đổi khoản 9 điều 8)

2. Lưu ý về thuế Giá Trị Gia Tăng ( Thông tư 219/2014/TT-BTC)

- Đối với tài sản không được khấu trừ “ bổ sung thêm ô tô dùng để làm mẫu và lay thử cho kinh doanh ô tô”
- Nếu cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thi cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGTđã được khấu trừ đối với giá trị hàng hóa, dịch vụ.

3. Về thuế thu nhập cá nhân “ sửa đổi thông tư 111/2013/TT- BTC"

- Sửa đổi “ Cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháo khoán”
- Bổ sung : Cá nhân là đạy lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp thì không quyết toán thuế”

4. Quản lý thuế ( sửa đồi thông tư 156/2013/TT-BTC)

- Người tạm ngừng kinh doanh sẽ không phải nộp thuế trong thời gian ngừng hoạt động, TH : nộp kinh doanh trọn năm vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

- Khai theo quý đới với tồng doanh thu của hàng hóa , dịch vụ liền kề 50 tỷ đồng trở xuống ( cũ là 20 tỷ đồng)

Với những thông tư trên chúng tôi luôn cập nhật chính sách thuế mới về kế toán. Học kế toán thực hành luôn cập nhật những tin tức mới nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để cập nhật chính xác và đầy đủ nhất nhé

Mời bạn xem thêm : Thông tư 151/2014/TT-BTC
Group 1 copy 6