Những lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (31/3/2015) | Thông tư - công văn - NĐ mới n | Thư viện

Thứ 310262021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Thông tư - công văn - NĐ mới Những lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (31/3/2015)

Những lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (31/3/2015)

thuethunhapcanhan

Vừa qua ngày 26/3/2015 bộ tài chính tổng cục thuế đã ban hành công văn 1043/TCT-TNCN.

Các bạn cần lưu ý để thực hiện kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2014 ngày 31/3/2015.

Một số nội dung về chính sách liên quan đến quyết toán thuế TNCN cần lưu ý:

-          Đối với cá nhân có số thuế TNCN nộp thừa theo quyết toán nếu không có yêu cầu hoàn thuế thì hướng sẫn người nộp thuế khai thuế bù trừ vào kỳ nộp thuế sau; nếu thực hiện hoàn thuế thì căn cứ quy định hiện hành để không xử phạt hành chính ( nộp quyết toán thuế sau 31/3/2014)

-          Người phụ thuộc đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thì được tính giảm trừ gia cảnh khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2014, kể cả trường hợp người phụ thuộc chưa được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

-          Cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo quy định. TH cơ quan thuế đã hạch toán nghĩa vụ quyết toán thuế của cá nhân vào ứng dụng quản lý thuế của ngành thì cơ quan thuế không được trả lại hồ sơ quyết toán thuế và có trách nhiệm xử lý hồ sơ theo quy định.

-          TH người nộp thuế bị mất chứng từ khấu trừ thuế ( liên giao cho người) thì người nộp thuế có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế ( liên lưu tại tổ chức chi trả thu nhập) để chứng minh số thuế thu nhập đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm khi hoàn thuế, quyết toán thuế. Cơ quan thuế nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu chứng từ khấu trừ thuế người nộp thuế cung cấp với các thông tin trên hệ thống dữ liệu ngành thuế và một số tài liệu khác liên quan khi giải quyết hồ sơ hoàn thuế, quyết toán thuế cho người nộp thuế.

Hy vọng những điều chú ý trên đây có thể giải quyết những vấn đề mà bạn vướn mắc phải.

Hãy liên hệ với chúng tôi để các bạn có thể học hỏi những kinh nghiệm cần có để trở thành 1 kế toán giỏi.

Dowload : Group 1 copy 6

Tag: học kế toán thực hành, học kế toán thuế