Tập hợp những thông tư nghị định mới về Thuế TNDN | Thông tư - công văn - NĐ mới n | Thư viện

Thứ 608072020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Thông tư - công văn - NĐ mới Tập hợp những thông tư nghị định mới về Thuế TNDN

Tập hợp những thông tư nghị định mới về Thuế TNDN

Để thuận tiện cho các bạn cập nhật những công văn, thông tư, nghị định mới nhất. Hôm nay trung tâm xin chia sẽ đến với các bạn những thông tư, công văn, nghị định về thuế thu nhập doanh nghiệp, Mong bài này sẽ giúp ích đối với các bạn kế toán.

 Tập hợp những thông tư, nghị định mới về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

 >>> Ngoài ra tháng 9 còn có thông tư 119/2014/TT-BTC
 

STT

Ngày có hiệu lực

Tên Thông Tư/ Nghị định/Công Văn

Nội dung

Xem chi tiết

1

2/8/2014

Thông tư 78/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ/CP  Hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Download

2

Công văn 2785/TCT-CS

Công văn 2785/TCT-CS giới thiệu nội dung mới của Thông tư 78

Download

3

15/2/2014

Nghị định 218/2013/NĐ-CP

Hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập DN, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, Người nộp thuế, chịu thuế, miễn thuế,xác định lãi lỗ, doanh thu, các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, thuế suất, pp tính thuế, ưu đãi thuế và điều kiện áp dụng ưu đãi thuế.

Download

4

1/1/2014

Luật 32/2013/QH13

Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội Về việc sửa đổi. bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Download

5

1/1/2014

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Luật số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Download

6

10/12/2012

Thông tư 180/2012/TT-BTC

Hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao đôgjg tại doanh nghiệp

Download

Tag : Học kế toán thực hành, Học kế toán thuế

Thêm bình luận