Tập hợp những thông tư nghị định mới về Thuế TNCN | Thông tư - công văn - NĐ mới n | Thư viện

Chủ nhật11012020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Thông tư - công văn - NĐ mới Tập hợp những thông tư nghị định mới về Thuế TNCN

Tập hợp những thông tư nghị định mới về Thuế TNCN

Hàng ngày kế toán cần phải cập nhật những thông tư nghị định mới về luật, nghị định, thông tư mới để phục vụ trong quá trình công tác của mình.

Nhưng các bạn lại không biết cập nhật ở đâu và cập nhật như thế nào là đúng.

Hiểu được vẫn đề trên Hôm nay mình xin cập nhật mới nhất và đầy đủ thông tin về các luật, nghị định mới về thu nhập cá nhân.

STT

Ngày hiệu lực

Thông Tư/ NĐ/CV/QĐ

Nội dung

Xem chi tiết

1

1/10/2013

QĐ số 1378/QĐ-BTC Thủ  tục đăng ký người phụ thuộc

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính

Download

2

24/1/2014

Công văn 336/TCT-TNCN ngày 24/1/2014 hướng dẫn  quyết toán thuế TNCN 2013

Hướng dẫn về việc khai quyết toán thuế TNCN, ủy quyền và giảm trừ gia cảnh cho bản than, người  phụ thuộc

Download

3

1/10/2013

Thông tư 111 Hướng dẫn về thế TNCN

Hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-Cp của chính phủ.

Download

4

1/7/2013

Nghị Định 65 Hướng dẫn thuế TNCN

Hướng dẫn thi hành một số luật thuế thu nhập cá nhân, Hướng dẫn cụ thể về người nộp thuế và ai là người chịu thuế và miễn thuế.

Download

5

1/7/2013

Luật số 26 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân

Luật sử đổi bổ sung một số điều về thuế thu nhập cá nhân như: tiền  lương, tiền công, phụ cấp,.. Và trách nhiệm của tổ chức cá nhân.

Download

6

1/7/2013

Luật thuế TNCN hợp nhất

Quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân

Download

Hy vọng là mình cập nhật những thông tư nghị định này sẽ giúp ích cho việc kế toán của các bạn