Tập hợp những thông tư,nghị định, luật về thuế giá trị gia tăng | Thông tư - công văn - NĐ mới n | Thư viện

Chủ nhật08092020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Thông tư - công văn - NĐ mới Tập hợp những thông tư,nghị định, luật về thuế giá trị gia tăng

Tập hợp những thông tư,nghị định, luật về thuế giá trị gia tăng

Để thuận tiện cho các bạn cập nhật những chính sách thuế mới. Hôm nay trung tâm xin chia sẽ đến với các bạn những thông tư nghị định về thuế giá trị gia tăng, Mong bài này sẽ giúp ích đối với các bạn kế toán.

1. THÔNG TƯ 83/2014/TT-BTC VỀ BIỂU THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU

Thông tư này nhầm hướng dẫn thực hiện  áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa ở khâu nhập khẩu, sản xuất kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/8/2014.

Nhầm thay thế cho thông tư 131/2008/TT-BTC, thông tư 131/2008/TT-BTC, TT 84/2009/TT-BTC về việc sử đổi thông tư số 131/2008/TT_BTC.

Xem thêm thông tư : Thông tư 83/2014/TT_BTC

2. Thông tư 219 HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Thông tư 219 Nhầm hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/NĐ-CP và hướng dẫn một số luật thuế giá trị gia tăng

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2014

>>> Xem chi tiết thông tư tại đây: Thông tư 219/2013/TT-BTC

3. Nghị định 209/2013/NĐ_CP 

Nghị định này hướng dẫn thi hành một số điều về luật thuế giá trị gia tăng và luật sử đổi bổ sung một số điều về luật thuế về người nộ, đối tượng không chịu thuế , giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế và nơi nộp thuế.

Nghị định này thi hành từ ngày 1/1/2014 thay thế cho nghị định số 123/2008/ NĐ_CP  và số 121/2011/NĐ-CP hướng dẫn về luật thuế giá trị gia tăng.

>>> Xem thêm nghị định : 209/2013/NĐ-CP 

4. Luật số: 31/2013/QH13

Luật sửa đổi, nổ sung một số luật thuế giá trị gia tăng.

Luật này có hiệu lực từ ngày 1/1/2014

>>> Xem thêm : Luật số: 31/2013/QH13

Thêm bình luận