TT 119/2014/TT- BTC áp dụng 1/9/2014 sửa đổi, bổ sung về TT 156/2013/TT- BTC | Thông tư - công văn - NĐ mới n | Thư viện

Thứ 401192022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Thông tư - công văn - NĐ mới TT 119/2014/TT- BTC áp dụng 1/9/2014 sửa đổi, bổ sung về TT 156/2013/TT- BTC

TT 119/2014/TT- BTC áp dụng 1/9/2014 sửa đổi, bổ sung về TT 156/2013/TT- BTC

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ như sau:

luatthue

Ban hành thông tư này cần kèm theo mẫu sau:

Thông tư 119/2014/TT_BTC                                      Thông tư 156/2013/TT_BTC

Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 01/GTGT)

Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 01/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ bán ra (mẫu số 01-1/GTGT)

Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ bán ra (mẫu số 01-1/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu số 01-2/GTGT)

Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu số 01-2/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý (mẫu số 03/GTGT)

Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý (mẫu số 03/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (mẫu số 04-1/GTGT)

Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (mẫu số 04-1/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu số 01-1/LPTB)

Mẫu Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu số 01-1/LPTB) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu Tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản (mẫu số 11/KK-TNCN)

Mẫu Tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản (mẫu số 11/KK-TNCN) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

 

Ngoài ra còn sửa đổi hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng khấu trừ.

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng  ( Mẫu số 01/GTGT) kèm theo thông tu 119/2014/TT_BTC

2. Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01/GTGT kèm theo thông tu 119/2014/TT_BTC

3. Bảng kê số thuế GTGT đã nộp về xây dựng, lắt đặt, bán hàng vãnglai.... theo theo mẫu số 01-5/GTGT thì kèm theo Thông tư 119/2014/TT_BTC

...

Điều quan trọng là bãi bỏ nội dung khoản 12 điều 11 thông tư 156/2013/TT-BTC

Khoản 12 điều 11 Thông tư 156/2013/TT_BTC được xóa bỏ

". Đối với các trường hợp sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động không phải tính thuế GTGT theo quy định của pháp luật về thuế GTGT thì người nộp thuế vẫn thực hiện khai trên bảng kê mẫu số 01-1/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này, không phải tổng hợp lên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này . "

-.Sửa đổi, bổ sung điểm một số điều về hồ sơ khai quyết toán

- Sửa đổi, bổ sung hồ sơ khai thuế và hồ sơ miễn thuế 

- Sửa đổi bổ sung nơi nộp hồ sơ khai thuế

Để được thuận tiện cập nhật những tin tức về luật thuế 119/2014/TT-BTC bạn tham khảo thêm tại đây nhé.

Thông tư 119/2014/TT_BTC : Xem chi tiết