Thư viện | Page 7

thứ 707112020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện

Năm 2018 Luật BHXH sửa đổi quy định cách tính lương hưu mới

luonghuuTrong sáng ngày 20-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Đáng chú ý, tỷ lệ tán thành thông qua luật này chỉ đạt 71,43%. Điểm đáng chú ý là luật bổ sung quy định lao động nam được nghỉ việc 10 ngày làm việc khi vợ sinh đôi; từ sinh ba trở lên, mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày. 

Quy định về chế độ thai sản đối với người lao động

chedobhxhmangthaiVới mỗi cá nhân lao động được sự quan tâm của doanh nghiệp nhưng đặc biệt là phụ nữ là đối tượng cần được nhiều doanh nghiệp ưu tiên hơn như: vấn đề về chế độ thai sản…

Hôm nay các bạn cùng chúng tôi đi tiềm hiểu điều kiện nào được hưởng và thời gian hưởng là bao lâu , quyền lợi được hưởng

Hướng dẫn thực hiện phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán

congvanVề việc thực hiện để hướng dẫn thực hiện phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán, hướng dẫn những điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, thay thế xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Mẫu chứng nhận nghỉ việc được hưởng BHXH được áp dụng 1/1/2015

mauchungnhannghiviecMẫu chứng nhận nghỉ việc được hưởng BHXH được áp dung 1/1/2015
Vừa qua ngày 7/10/2014 Công văn 3789/BHXH_CSXH đã được ban hành nhằm thống nhất và hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghĩ việc được hướng BHXH ( C65-HD)

Nghị Định 127/2008 hướng dẫn Luật BHXH về vấn đề Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN)

tai-lieu-bao-hiemNghị định này hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về đối tượng và phạm vi áp dụng; quyền và trách nhiệm của các bên tham gia bảo hiểm thất nghiệp; các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Một số quy định về mức lương của người lao động - kế toán cần lưu ý

bctc11Một số quy định về mức lương của người lao động mà kế toán cần chú ý

Ngày 14/5/2013 đã ban hành ra Nghị Định 49/2013/NĐ_CP hướng dẫn chi tiết về tiền lương của người lao động.

Quyết Định 902/BHXN/2007 của TGĐ BHXH Việt nam quy định về Quản lý thu BHXH, BHYT


tai-lieu-bao-hiemVăn bản này quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc; trách nhiệm thực hiện của người lao động, người sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và tổ chức BHXH

Tháng 11 Một số điểm cần lưu ý về bảo hiểm

sobhxhVừa qua ngày 17/10/2014 đã ban hành ra quyết định 1018/QĐ-BHXH hướng dẫn sử đổi và bổ sung một Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế. Nghị định này bắt đầu có hiệu lực 1/11/2014.

Hướng dẫn mới những nghị định về chính sách bảo hiểm quy định cho người lao động.

Chính sách BHXH đối với tiền thưởng - phụ cấp - trợ cấp 2016

vvvvChính sách BHXH đối với tiền thưởng - phụ cấp - trợ cấp 2016
Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động .

Hướng dẫn thủ tục rút bảo hiểm xã hội cho 1 lần.

huong-dan-thu-tuc-rut-bhVới bạn làm việc trong công ty một thời gian, nhưng bạn muốn chuyển đổi công việc phù hợp với khả năng của mình. Như vậy bạn phải làm gì khi muốn rút tiền bảo bảo hiểm xã hội cho một lần.

Khoản 1 Điều 30 Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện được hưởng lương hưu được quy định như sau

Hướng dẫn đóng BHXH, BHYT và BHTN Năm 2016

bh1Hướng dẫn đóng BHXH, BHYT và BHTN Năm 2016
BHXH Việt Nam vừa có Công văn 489/BHXH-BT hướng dẫn một số nội dung về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với người lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và giải quyết một số chế độ BHXH.