Thư viện | Page 9

Chủ nhật05312020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện

Công việc kế toán bán hàng

DSC05580Kế toán bán hàng: Ghi chép tất cả những nghiệp vụ lên quan đến hóa đơn bán hàng : bạn phải ghi sổ chi tiết doanh thu, thuế GTGT phải nộp, ghi sổ chi tiết hàng hoá, thành phẩm xuất bán,...Định kỳ làm báo cáo bán hàng theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Công việc kế toán công nợ

ketoan - CopyKế toán công nợ là việc quản lý toàn bộ số công nợ của doanh nghiệp. Công việc kế toán công nợ nhiệm vụ, trách nhiệm,điều kiện làm việc. Ví dụ đối với những công ty có nhiều đối tác, quan hệ khách hàng rộng thì phải cần thêm một kế toán công nợ. Kế toán công nợ sẽ có trách nhiệm quản lý toàn bộ công nợ của công ty. Dưới đây là đoạn mô tả công việc và quy trình làm việc cụ thể của kế toán công nợ trong doanh nghiệp.

Mẫu excel báo cáo lưu chuyển tiền tệ mới nhất

bc tien te2 Mẫu excel báo cáo lưu chuyển tiền tệ mới nhất

Công việc của kế toán thu chi

thuchiKế toán thu chi là cập nhật đầy đủ,chính xác , tồn quỹ tiền mặt. Thực hiện đúng theo quy định về trách nhiệm quản lý tiền mặt

File excel theo dõi công nợ đơn giản

87 File excel theo dõi công nợ đơn giản

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

712668Báo cáo tài chính là sản phẩm cuối cùng của Doanh nghiệp, nó là  quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.
Báo cáo tài chính là văn bản chi tiết và đầy đủ nhất , phản ánh tình trạng sức khỏe của doanh nghiệp , bao gồm tình hình tài sản,nguồn vốn,luồng tiền và các kết quả hoạt động kinh doanh.

File excel thu chi sổ quỹ nội bộ

Screenshot 11 File excel thu chi sổ quỹ nội bộ

File excel tính giá thành gia công tự động

tinh gia thanh gia cong File excel tính giá thành gia công tự động

Mẫu sổ sách kế toán Excel theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Screenshot 5 Mẫu sổ sách kế toán Excel theo Thông tư 133 và Thông tư 200

File excel in phiếu thu, phiếu chi, nhập kho, xuất kho tự động

Phieu in phieu thu File excel in phiếu thu, phiếu chi, nhập kho, xuất kho tự động

File excel NKC kiêm sổ cái và BCTC theo TT200

677 File excel NKC kiêm sổ cái và BCTC theo TT200