Tài liệu tổng hợp cho kế toán | Thư viện | Page 2

Thứ 208152022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu tổng hợp cho kế toán

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

712668Báo cáo tài chính là sản phẩm cuối cùng của Doanh nghiệp, nó là  quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.
Báo cáo tài chính là văn bản chi tiết và đầy đủ nhất , phản ánh tình trạng sức khỏe của doanh nghiệp , bao gồm tình hình tài sản,nguồn vốn,luồng tiền và các kết quả hoạt động kinh doanh.

Xem tiếp...