Thông tư - công văn - NĐ mới n | Thư viện | Page 2

Thứ 201272020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Thông tư - công văn - NĐ mới

Thông tư số 07/2015/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 06/2015/TT-BTC

thong tu 07 2015 TT BTCNgày 21/1, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 07/2015/TT-BTC về việc bãi bỏ Thông tư số 06/2015/TT-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi về sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2015

Thông tư 09/2015/TT-BTC về việc thanh toán tiền mặt

tt092015Ngày 29/01/2015 , thông tư 09/2015/TT-BTC có hiệu lực 17/03/2015 Hướng dẫn điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP về thanh toán tiền mặt.

Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định 15

200ttbtcTheo như chúng tôi được cập nhật  "Ngày 22/12/2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư số 200/2014 thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư số 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất

Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn PP lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

baocaotaichinhhopnhatNgày 22/12/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN)

1. Chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán hợp nhất
2. Chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
 

Luật doanh nghiệp 2014 được áp dụng 1/7/2015

phap luat - CopyChủ tịch nước vừa công bố Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2015. 

Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật; trong đó, có ít nhất một người cư trú tại Việt Nam. 

Những chính sách thuế mới có hiệu lực tháng 2/2015

chinhsachthumoiTháng 1/2015 đã qua nhưng chính sách thuế mới tháng 2 có rất nhiều điều mới, nên kế toán chúng ta cần phải cập nhật thường xuyên để có thể nắm bắt kịp thời để chúng ra phục vụ công việc của mình, hôm nay học kế toán thực hành sẽ xin chia sẽ mới nhất những chính sách thuế mới có hiệu lực tháng 2 các bạn cập nhật

Công văn 4064/BHXH-THU về bảo hiểm được áp dụng năm 2015

bhxhluuyNgày 17/12/2014  Công văn 4064/BHXH-THU năm 2014 về một số thay đổi trong chính sách thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2015 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành


Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

httk 2Thông tư 200/2014/TT-BTC có gì mới so với Quyết định 15 và thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày và áp dụng cho việc lập và trình bày BCTC từ năm 2015 trở đi;

Để giúp cho đội ngũ kế toán tại các doanh nghiệp cũng như đội ngũ kế toán và kiểm toán viên hành nghề nắm bắt kịp thời tinh thần các nội dung mới của Chế độ kế toán doanh nghiệp, tổ chức thực hiện tốt ngay từ đầu năm 2015

Sửa đổi, bổ sung về luật thuế áp dụng năm 2015

Ngày 1/1/2015 cũng có một số điều luật mới thay đổi. Vấn đề ở đây chúng ta cần nắm bắt luật, thông tư nghị định để phục vụ công ty mình nhé.

Vừa qua ngày 26/11/2014 Quốc hội cũng đã ban hành ra luật số: 71/2014/QH13 hướng dẫn về sửa đổi SỬA ĐỔI, Bổ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ

Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định 15

tt200Thông tư 200/2014/TT-BTC có gì mới so với Quyết định 15 và thông tư này có  có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015 và áp dụng cho việc lập và trình bày BCTC từ năm 2015 trở đi;

Để giúp cho đội ngũ kế toán tại các doanh nghiệp cũng như đội ngũ kế toán và kiểm toán viên hành nghề nắm bắt kịp thời tinh thần các nội dung mới của Chế độ kế toán doanh nghiệp, tổ chức thực hiện tốt ngay từ đầu năm 2015.

Và rất nhiều các nội dung thay đổi khác sẽ được cập nhật dưới đây các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu nha


Công Văn mới ban hành tháng 11

cong-vanRất nhiều văn bản mới luôn được thay đổi bởi một số công văn Tháng 11. Mỗi thời điểm điều vận dụng những văn bản mới nên các bạn kế toán cần phải chú ý để vận dụng để phục vụ công ty.