Sổ tay kiểm toán nội bộ BIDV | Thư viện

Chủ nhật04182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu về thuế Sổ tay kiểm toán nội bộ BIDV

Sổ tay kiểm toán nội bộ BIDV

Sổ tay kiểm toán nội bộ BIDV

- Nhằm chuẩn bị cho hội nhập quốc tế và đổi mới quản lý hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam vừa ban hành Sổ tay kiểm toán nội bộ. Sổ tay kiểm toán nội bộ gồm nhiều nội dung quan trọng như: Giới thiệu chung; chính sách kiểm toán nội bộ; bộ máy kiểm toán nội bộ; nội dung kiểm toán nội bộ…

- Việc ban hành Sổ tay Kiểm toán nội bộ giúp đảm bảo chủ động phát hiện và ngăn chặn rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng và lành mạnh hóa tài chính.

Cách tải : Để Download các bạn Chat với bộ phận tư vấn ở góc phải để tải về nhé.

Chia sẻ sổ tay kiểm toán nội bộ BIDVMOI


Sổ tay kiểm toán nội bộ gồm:

Phần 1: Giới thiệu chung
Giới thiệu về sự cần thiết, mục đích, cấu trúc của Sổ tay kiểm toán nội bộ cũng như phương pháp tra cứu.
Phần 2: Chính sách kiểm toán nội bộ
Đề cập nội dung về quan điểm, định hướng, giải pháp đối với lĩnh vực kiểm toán nội bộ; các khuôn khổ hoạt động kiểm toán nội bộ được Hội đồng quản trị phê duyệt nhằm làm cơ sở cho việc xây dựng và tổ chức quản lý, thực hiện các cơ chế, quy chế, quy định, quy trình hoạt động kiểm toán nội bộ của NHTM.
Phần 3: Cơ cấu tổ chức, điều hành và hoạt động của Kiểm toán nội bộ
Đề cập các nội dung về cơ cấu tổ chức bộ máy và điều hành hoạt động cũng như mối quan hệ giữa các bộ phận kiểm toán nội bộ và giữa bộ phận kiểm toán nội bộ với các bên có liên quan.
Phần 4:Quy trình, thủ tục kiểm toán nội bộ
Đề cập cụ thể nội dung quy trình, thủ tục kiểm toán nội bộ nhằm hướng dẫn thực hiện chính sách kiểm toán nội bộ về hồ sơ kiểm toán và các bước thực hiện trong quy trình cũng như các thủ tục kiểm toán nội bộ.
Phần 5:Hướng dẫn kiểm toán nội bộ một số nghiệp vụ 
Xây dựng độc lập và tách ra thành từng Phụ lục của Sổ tay kiểm toán nội bộ, theo đó hướng dẫn cụ thể về kiểm toán nội bộ một số nghiệp vụ của NHTM. Cùng với những hướng dẫn chung về quy trình, thủ tục kiểm toán nội bộ đã đề cập tại các cấu phần của Sổ tay kiểm toán nội bộ.

Phụ lục I:
KIỂM TOÁN NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
Phụ lục II:
KIỂM TOÁN NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN
Phụ lục III:
KIỂM TOÁN NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TIỀN TỆ
Phụ lục IV:
KIỂM TOÁN NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN VÀ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI
Phụ lục V:
KIỂM TOÁN NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

Download Sổ tay kiểm toán nội bộ : Bạn chat trực tiếp với tư vấn viên để lấy link tải nhé


download
                                                                                                                               Nguồn chia sẻ bởi fb anh Hiển Linh

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ thực tế, excel, misa 2017 theo TT200

image dongdau

do-thi-thanh-hien