Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2018 | Thư viện

Thứ 208152022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu về thuế Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2018

Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2018

Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2018 - Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản của BHXH năm 2018 như thế nào? Điều kiện được hưởng, thời gian giải quyết chế độ thai sản mới nhất ra sao? Hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2018 này gồm những gì? Bài viết dưới đây, xin hướng dẫn trình tự làm thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản theo Quyết định 636/QĐ-BHXH.

thu-tuc-ho-so-huong-che-do-thai-san-2018

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

a. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Lao động nữ mang thai

- Lao động nữ sinh con

- Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

- Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

- Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản

- Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Chú ý: - Các trường hợp: Lao động nữ sinh con; lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi => Phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng  trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

              - Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

==> Người lao động đủ 2 điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định

            - Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

             + Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

             + Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng BHXH, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng BHXH thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

b. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

- Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

2. Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản:

2.1. Doanh nghiệp chuẩn bị:

- Mẫu số C70A-HD Danh sách đề nghị hưởng trợ cấp thai sản (Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam)

- Báo giảm lao động theo mẫu: Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS

Bạn có thể xem thêm chi tiết Mẫu D02-TS tại đây: Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH 2018

2.2. Người lao động chuẩn bị:

a. Đối với lao động nữ đang đóng BHXH sinh con hoặc đối với chồng, người nuôi dưỡng trong trường hợp người mẹ chết hoặc con chết sau khi sinh hoặc người mẹ gặp rủi ro sau khi sinh không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội

- Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con trừ trường hợp con chết mà chưa được cấp giấy chứng sinh

- Các trường hợp sau phải có thêm:

  + Trường hợp con chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

  + Trường hợp mẹ chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của mẹ;

- Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai trong trường hợp lao động nữ khi mang thai phải nghỉ việc dưỡng thai (mẫu và thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế);

- Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con trong trường hợp người mẹ sau khi sinh con không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con (mẫu và thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế).

b. Đối với lao động nữ đi khám thai, bị sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu...(bao gồm cả lao động nữ mang thai hộ) gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội.

- Giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú

- Hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD (bản chính) đối với trường hợp điều trị ngoại trú.

Bạn có thể xem chi tiết Mẫu C65-HD tại đâyMẫu chứng nhận nghỉ việc được hưởng BHXH

c. Đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi:

- Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

d. Đối với lao động nam có vợ sinh con hoặc chồng của lao động nữ mang thai hộ, gồm:

- Bộ hồ sơ cũng như trường hợp lao động nữ sinh con.

- Cần thêm: Giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con dưới 32 tuần tuổi hoặc sinh con phải phẫu thuật (mẫu và thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế).

e. Hồ sơ trợ cấp một lần khi vợ sinh con đối với lao động nam (trong trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH).

- Bộ hồ sơ cũng như trường hợp lao động nữ sinh con.

f. Đối với lao động nữ mang thai hộ khi sinh con, gồm:

- Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con trừ trường hợp con chết mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

- Bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định tại Điều 96 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ.

- Những trường hợp sau cần có thêm:

   + Trường hợp con chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của lao động nữ mang thai hộ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

Bạn đang xem: Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2018

   + Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sau khi sinh bị chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử;

   + Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền trong trường hợp lao động nữ khi mang thai hộ phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền (mẫu và thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế).

g. Đối với người mẹ nhờ mang thai hộ, bao gồm:

- Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con trừ trường hợp con chết mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

- Bản Thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định tại Điều 96 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ.

- Ngoài ra cần có thêm:

  + Trường hợp con chưa đủ 06 tháng tuổi bị chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử;

  + Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử;

  + Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ nhờ mang thai hộ không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con (mẫu và thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế).

3. Các bước thực hiện:

- Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho DN.

- Bước 2: Doanh nghiệp nộp 1 bộ hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa.

** Thời hạn giải quyết hưởng chế độ thai sản:

- Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động.

- Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ và xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH.

- Trách nhiệm giải quyết của cơ quan BHXH:

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

4. Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản:

Theo Công văn 1075/BHXH-CSXH ngày 29/03/2016 của BHXH Việt Nam quy định về thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản:

“...Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc...”

==> Như vậy, khi đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật, người lao động có thể nộp ngay hồ sơ cho người sử dụng lao động mà không phải đợi đến hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

==> Sau khi nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có thể nộp ngay cho cơ quan BHXH để giải quyết sớm quyền lợi cho người lao động.”

Lưu ý: - DN phải tiếp nhận hồ sơ để: Giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động;

              - Hàng tháng hoặc quý, DN phải lập:

                + Danh sách thanh toán chế độ thai sản Mẫu số C70a-HD nộp cho BHXH quận, huyện.

                + Kèm theo hồ sơ của người lao động cùng toàn bộ phần mềm đã giải quyết trong tháng hoặc quý để quyết toán.

Tóm lại:  

           - Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

           + Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con

             + Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết

             + Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con

             + Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh

             + Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này”

==> Như vậy, khi lao động nữ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì có thể chuẩn bị những giấy tờ như quy định bên trên để được giải quyết chế độ thai sản.

Bài viết: Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2018

Bạn có thể xem thêm:

Một số chế độ BHXH bắt buộc theo Nghị định 115/2015/NĐ-CP

+ Hướng dẫn cách tính BHXH cho thai sản

Tags từ khóa: hồ sơ hưởng chế độ thai sản mới nhất - thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản - hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2018 - hồ sơ hưởng chế độ thai sản của chồng - bộ hồ sơ thai sản gồm - thủ tục hưởng chế độ thai sản 2018 - hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với nữ