Xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT theo từng trường hợp kèm theo biểu mẫu | Thư viện

Thứ 201182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu về thuế Xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT theo từng trường hợp kèm theo biểu mẫu

Xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT theo từng trường hợp kèm theo biểu mẫu

Xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT theo từng trường hợp kèm theo biểu mẫu - Viết sai tên công ty, mã số thuế, tên hàng hóa, địa chỉ, tiền hàng, thuế suất... trên hóa đơn giá trị gia tăng là chuyện không thể tránh khỏi đối với kế toán mới vào nghề. Bài viết dưới đây, hướng dẫn các bạn xử lý các trường hợp khi viết sai hóa đơn GTGT. (Theo Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)

 

xu-ly-khi-viet-sai-hoa-don-GTGT-theo-tung-truong-hop-kem-theo-bieu-mau

Bạn nào cần Tải FULL File các biểu mẫu điều chỉnh hóa đơn thì Chat trực tiếp hoặc để lại bình luận để xin File nha!!


1/ DN có hóa đơn viết sai nhưng chưa giao cho khách hàng

- Hóa đơn viết sai chưa xé khỏi quyển hóa đơn:

Bước 1: Không xé hóa đơn đã viết sai mà gạch chéo lên các liên của hóa đơn đó (vẫn lưu giữ số hóa đơn đã viết sai tại quyển hóa đơn).

Bước 2: Lập hóa đơn mới giao cho khách hàng và kê khai thuế như bình thường.

- Hóa đơn viết sai đã xé khỏi quyển hóa đơn:

Bước 1: Gạch chéo các liên của hóa đơn đã viết sai và lưu giữ lại hóa đơn đó (kẹp lại vào quyển hóa đơn hoặc lưu giữ riêng).

Bước 2: Lập hóa đơn mới giao cho khách hàng và kê khai thuế như bình thường.

Chi tiết bạn có thể xem tại đây: Hóa đơn GTGT viết sai nhưng chưa xuất cho khách hàng xử lý như thế nào?

2/ DN có hóa đơn viết sai đã giao cho khách hàng và chưa kê khai thuế đối với hóa đơn đó

Bước 1: DN liên hệ, thông báo với khách hàng về sai sót.

Bước 2: Đôi bên cùng nhau lập Biên bản thu hồi hóa đơn đã viết sai; trong đó, phải ghi rõ lý do thu hồi hóa đơn. Đồng thời, DN thu hồi lại hóa đơn đã viết sai từ khách hàng;

Bước 3: DN lập hóa đơn mới giao cho khách hàng như bình thường; ngày lập hóa đơn mới là ngày các bên lập biên bản thu hồi hóa đơn.

Lưu ý: - DN gạch chéo lên các liên của hóa đơn viết sai đã thu hồi và lưu giữ chúng đầy đủ.

           - Kê khai thuế bình thường đối với hóa đơn mới

3/ DN có hóa đơn viết sai đã giao cho khách hàng và đã kê khai thuế đối với hóa đơn đó

a/ Hóa đơn lập sai số lượng hàng hóa, sai đơn giá, sai thuế suất thuế GTGT, sai số tiền thuế GTGT, tổng thanh toán,... (sai sót ảnh hưởng đến số tiền) 

Bước 1: Đôi bên cùng nhau lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập sai; trong đó, ghi rõ các sai sót.

Bước 2: DN (bên bán) lập hóa đơn mới để điều chỉnh ( hay còn gọi Hóa đơn điều chỉnh) và giao cho khách hàng. Ngày lập hóa đơn mới là ngày các bên lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Lưu ý: - Hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ các điều chỉnh (tăng/giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT cho hóa đơn số mấy, ký hiệu là gì; Hóa đơn điều chỉnh KHÔNG được ghi số âm.

           - Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, đôi bên kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Bạn đang xem: Xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT theo từng trường hợp kèm theo biểu mẫu

b/ Hóa đơn lập sai ngày tháng, tên hàng hóa, đơn vị tính, mã số thuế…(sai sót không ảnh hưởng đến số tiền)

Bước 1: Hai bên tiến hành lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn; trong đó, ghi rõ các sai sót.

Bước 3: Bên bán lập hóa đơn mới để điều chỉnh cho phần sai sót ( hay còn gọi Hóa đơn điều chỉnh). Ngày lập hóa đơn mới là ngày các bên lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Lưu ý: - Vì đây là những sai sót không ảnh hưởng đến tiền, nên hóa đơn điều chỉnh này không phải kê khai thuế.

           - Hóa đơn điều chỉnh và Biên bản điều chỉnh sẽ được kẹp cùng với hóa đơn viết sai để giải trình sau này.

c/ Hóa đơn viết sai về tên, địa chỉ nhưng ghi đúng mã số thuế của bên mua

Chỉ cần lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn đã viết sai, chứ không cần phải xuất Hóa đơn điều chỉnh

(Theo Khoản 7 Điều 3 của Thông Tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/2/2015 nhưng có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC.)

 

** Tóm lại: 

- Hóa đơn viết sai chưa giao khách hàng: gạch chéo viết lại hóa đơn mới

- Hóa đơn viết sai đã giao khách hàng chưa khai thuế: Lập biên bản hồi hóa đơn viết sai và viết lại hóa đơn mới

- Hóa đơn viết sai đã giao khách hàng đã khai thuế: Lập biên bản điều chỉnh và viết lại hóa đơn điều chỉnh sai sót

- Hóa đơn viết sai đã giao khách hàng chỉ viết sai tên và địa chỉ khách hàng: Lập biên bản điều chỉnh

Bạn có thể xem chi tiết tại đây: Hóa đơn sai tên - địa chỉ có phải lập hóa đơn điều chỉnh?

Bài viết: Xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT theo từng trường hợp kèm theo biểu mẫu

Tags từ khóa: viết sai tên hàng hóa trên hóa đơn - cách gạch chéo hóa đơn viết sai - xử lý hóa đơn viết sai đã xé ra khỏi cuống - hóa đơn sai số tiền có điều chỉnh được không - cách viết hóa đơn điều chỉnh - gạch chéo hóa đơn viết sai như thế nào - viết sai hóa đơn có bị phạt không - cách viết hóa đơn điều chỉnh sai ngày tháng