Cập nhật chính sách thuế tháng 1/2016 - Thuế TNCN | Thuế thu nhập cá nhân | Tài liệu về thuế | Thư viện

Thứ 310262021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu về thuế Tài liệu về thuế Thuế thu nhập cá nhân Cập nhật chính sách thuế tháng 1/2016 - Thuế TNCN

Cập nhật chính sách thuế tháng 1/2016 - Thuế TNCN

Cập nhật chính sách thuế tháng 1/2016 - Thuế TNCN

Những lưu ý khi chuẩn bị Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN 

Sau đây là những cập nhật mới nhất trong việc quyết toán thuế TNCN trong năm 2016 để kế toán nắm vững các kinh nghiệm thực tế để kế toán làm tốt công việc của mình.

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2015 thực hiện theo các mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính

hcvienktth

1. Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

Tổ chức cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân khai quyết toán thuế với cơ quan thuế theo các mẫu sau:

- Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN

- Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN.

- Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN

- Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN

2. Đối với cá nhân quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế:

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành theo TT 92/2015/TT-BTC

- Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo TT 92/2015/TT-BTC nếu có đăng kí giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đẽ khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (

nếu có )

- Bản chụp các hóa đơn, chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học ( nếu có ).

Lưu ý:

- Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lí hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

- Trường hợp người nộp thuế bị mất chứng từ khấu trừ thuế ( liên giao cho người nộp thuế ) thì người nộp thuế có thể sử dụng bản chụp chứng từ khấu trừ thuế ( liên lưu tại tổ chức chi trả thu nhập ) để chứng minh số thuế thu nhập đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm khi hoàn thuế, quyết toán thuế. Cục thuế có trách nhiệm đối chiếu chứng từ khấu trừ thuế người nộp thuế cung cấp với các thông tin trên hệ thống dữ liệu ngành thuế và một số tài liệu khác liên quan khi giải quyết hồ sơ hoàn thuế, quyết toán thuế cho người nộp thuế.

Để có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế bạn có thể tham khảo

Mời bạn xem thêm thêm khóa kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

Tham gia khóa học bạn sẽ có cơ hội:

1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.

2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập
3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )
4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.
5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,
+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,
+ Làm sổ sách kế toán
+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng
+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …
+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN
6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học
7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học

cảm nhận 4