Quy định mới nhất về thuế TNDN - Văn Bản Hợp Nhất Thông tư 26/VBHN-BTC | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Tài liệu về thuế | Thư viện

Chủ nhật11012020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu về thuế Tài liệu về thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Quy định mới nhất về thuế TNDN - Văn Bản Hợp Nhất Thông tư 26/VBHN-BTC

Quy định mới nhất về thuế TNDN - Văn Bản Hợp Nhất Thông tư 26/VBHN-BTC

 

Quy định mới nhất về thuế TNDN - Văn Bản Hợp Nhất Thông tư 26/VBHN-BTC

Thuế TNDN là loại thuế mà kế toán phải chú ý cao vì đây là loại thuế mà dễ bị thuế dòm ngó. Với quá nhiều nghị định thông tư ra đời, thuế TNDN được quy định ở quá nhiều văn bản, luật định.

- Thông tư 119/2014/TT-BTC - Ngày ban hành:25/8/2014

- Thông tư 78/2014/TT-BTC - Ngày ban hành:18/6/2014
- Thông tư 151/2014/TT-BTC- Ngày ban hành:10/10/2014
- Thông tư 96/2015/TT-BTC- Ngày ban hành:22/6/2015

6 1

Ngày 14/9/2015 văn bản hợp nhất: Thông tư 26/VBHN-BTC ra đời gộp tất cả các luật định về thuế TNDN thành một văn bản.

Các bạn quan tâm d0wnload về xem chi tiết nhé!


http://www.mediafire.com/view/tgts1hq411jk6v5/26_VBHN_BTC_14-9-2015_Hop_nhat_Thue_TNDN.pdfhttp://www.mediafire.com/view/tgts1hq411jk6v5/26_VBHN_BTC_14-9-2015_Hop_nhat_Thue_TNDN.pdf


http://www.mediafire.com/view/h0koq1is0aiicki/26_VBHN_BTC_14-9-2015_Hop_nhat_Thue_TNDN_Phu_luc.pdfhttp://www.mediafire.com/view/h0koq1is0aiicki/26_VBHN_BTC_14-9-2015_Hop_nhat_Thue_TNDN_Phu_luc.pdf


Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên chứng từ thực tế, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

cảm nhận 2