6 câu hỏi mà kế toán cần biết về thông tư 119/2014/TT-BTC | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

Thứ 602262021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện 6 câu hỏi mà kế toán cần biết về thông tư 119/2014/TT-BTC

6 câu hỏi mà kế toán cần biết về thông tư 119/2014/TT-BTC

Với mỗi doanh nghiệm hoạt động nhiều loại hình khác nhau, nhưng tất cả điều quan tâm chung đó là thông tư, nghị định mới. Vừa qua tại Cục thuế tỉnh An Giang cũng đã giải đáp những vướn mắc của các doanh nghiệp xoay quanh về thông tư 119/2014/TT-BTC.

Dưới đây là những vấn đề mà các bạn kế toán có những vướn mắc.


Chúng tôi cũng xin chia sẽ lại những câu hỏi ấy để các bạn xem để tránh được những câu tương tự trên nhé.


1. Khi xuất khẩu DN sử dụng hoá đơn thương mại như vậy có phải kê khai vào dòng thuế suất 0% trên bảng kê bán ra không?

Trả lời :

Theo khoản 1, Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn không áp dụng hóa đơn GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu.

Trường hợp DN khi xuất khẩu hàng hóa sử dụng hóa đơn thương mại, khi kê khai doanh thu xuất khẩu thì nhập vào bảng kê bán ra dòng thuế suất 0%.


2. Xuất hàng hoá phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng nội bộ thì không phải kê khai, tính nộp thuế vậy có cần phải xuất hoá đơn bán ra hay không, nếu có thì dòng thuế suất ghi như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 2 của Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi nội dung này tại Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hàng hóa luân chuyển nội bộ:

Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ mà DN sử dụng tiêu dùng phục vụ cho hoạt động SXKD (tiêu dùng nội bộ) thì DN không phải khai thuế, tính thuế GTGT. DN được kê khai, khấu trừ đối với hoá đơn GTGT mua vào hàng hóa này.


3. Khi xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hoá dưới hình thức cho vay, mượn hoặc hoàn trả thì không xuất hoá đơn (theo Khoản 4, Điều 7, Thông tư 219). Trường hợp này chỉ áp dụng cho nội bộ công ty hay khách hàng bên ngoài?

Trả lời :

Theo Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thì trường hợp DN xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả, nếu có hợp đồng và các chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp, DN không phải lập hóa đơn, tính, nộp thuế GTGT, trường hợp này quy định đối với cả quan hệ giao dịch bên ngoài (khách hàng).

4. Kê khai chỉ tiêu hàng hoá dịch vụ không chịu thuế và thuế suất 0% như thế nào trên bảng kê?

Trả lời:

+ Chỉ tiêu hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ khi bán ra trong nước thuộc diện không chịu thuế GTGT, DN kê khai thuế tại dòng hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT (thuế GTGT đầu vào liên quan không được khấu trừ).

+ Chỉ tiêu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0% là hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, DN kê khai doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ tại dòng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0% (thuế GTGT đầu vào liên quan được khấu trừ).

5. Hiện nay DN có phải điều chỉnh lại những hoá đơn xuất bán mặt hàng củi trấu với mức thuế suất 5% từ tháng 01/2014 đến tháng 7/2014 hay không?

Trả lời :

Theo Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn

Từ ngày 01/01/2014 DN đã xuất hóa đơn áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng củi trấu là 5%, nay được Bộ Tài chính hướng dẫn mặt hàng này không phải tính thuế GTGT ở khâu thương mại thì DN không cần điều chỉnh lại hóa đơn và điều chỉnh khai thuế, nộp thuế.

6. Theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC, bắt đầu từ 01/9/2014 công ty không được xuất hóa đơn GTGT khi xuất khẩu hàng hóa, khi có thực hiện giảm giá hàng bán và có hàng bán bị trả lại từ phía nước ngoài, chứng từ được xử lý như thế nào để công ty có thể khai thuế và thực hoàn thuế?

Trả lời :

Theo quy định tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính từ ngày 01/9/2014 không áp dụng hóa đơn thuế GTGT khi xuất hàng hóa xuất khẩu.

Cty được sử dụng hóa đơn thương mại để xuất hàng. Để hạch toán và quản lý, Cty có thể sử dụng HĐ GTGT nhưng lưu nội bộ (tại quyển). Quy định hiện hành không yêu cầu kèm theo hồ sơ khi đề nghị hoàn thuế).

Trong thời gian này nếu Công ty có phát sinh trường hợp giảm giá hàng bán và có hàng hóa bị trả lại, thì vẫn được điều chỉnh trên hóa đơn GTGT để được khai thuế và hoàn thuế, các hóa đơn điều chỉnh được lưu tại quyển.

Trên đây là những câu hỏi đã được giải đáp tại chi cục tỉnh An Giang. Với đây những chi sẽ trên hy vọng cũng góp được phần nào về những thắc mắc của các bạn về thông tư số 119/2014/TT-BTC .

Nếu các bạn cũng có những vướn mắc nào về công việc của mình hãy liên hệ và đến với chúng tôi, chúng tôi rất sẵn lòng đem lại những kinh nghiệm , những kiến thức mà chúng tôi có được.

Nguồn : danketoan

Tag : học kế toán thực hành, học kế toán thuế