Báo cáo nộp định kỳ cho từng mảng kế toán trong công ty? | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

Thứ 310262021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Báo cáo nộp định kỳ cho từng mảng kế toán trong công ty?

Báo cáo nộp định kỳ cho từng mảng kế toán trong công ty?

Nếu bạn là kế toán bạn cần quan tâm những yếu tố nào nhất, có phải là hàng ngày, tháng, quý, năm  cần phải làm những công việc gì? Và bạn đã ghi nhớ nó trong quá trình làm việc của mình chưa?. 

hoc ke toan online
       ( Hàng tháng, quý, năm  kế toán nộp báo cáo cho cơ quan thuế) 

Kế toán chia ra rất nhiều như kế toán nội bộ, kế toán tiền mặt, kế toán thanh toán, kế toán kho, kế toán công nợ, kế toán ngân hàng… Như vậy mỗi công việc kế toán cần phải làm gì và hàng tháng, quý,năm  từng kế toán trong công ty cần phải nộp những gì để tạo ra một báo cáo tài chính hoàn chỉnh để nộp cho cơ quan thuế?

 

Báo cáo phải nộp

Loại báo cáo

Thời hạn nộp

Tháng

Qúy

Năm

Nội bộ

Báo cáo kết quả kinh doanh

x

x

x

Báo cáo thuế GTGT

x

   

Báo cáo thuế TNDN

 

x

x

Tình hình sử dụng hóa đơn

 

x

 

Báo cáo thống kê

x

 

x

Báo cáo tổng hợp vụ việc công trình

 

x

x

Báo cáo tổng hợp tài sản cố định

x

   

Báo cáo tổng hợp chi phí chờ phân bổ

x

   

Báo cáo tài chính

 

x

x

Kế toán tiền mặt

Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt

x

   

Số quỹ tiền mặt

x

   

Bảng tổng hợp xác nhận công nợ tạm ứng

x

   

Kế toán thanh toán

Số tiền gửi ngân hàng

x

   

Bảng tổng hợp lãi tiền vay, tiền gửi

x

   

Sổ chi tiết tiền vay, ksy cược ký quỹ

x

   

Kế toán kho

Bảng tổng hợp xuất nhaapj tồn

x

   

Bảng đối chiếu hàng tồn kho

x

   

Bảng kiểm kê hàng tồn kho

x

   

Bảng tổng hợp công nợ phải thu/ phải trả

x

   

Bảng tổng hợp công nợ phải thu/ phải trả khác

x

   

Biên bản đối chiếu công nợ phải thu phải trả

x

   

Ngoài ra chúng ta cần tìm hiểu xem những công việc của kế toán cần làm những gì?

Bạn có muốn hiểu và làm được tất cả các công việc đó không?

Hãy đến với chúng tôi, chúng tôi có thể giúp bạn tìm hiểu tất cả các công việc trên . các bạn sẽ được thực hành trên chứng từ thực tế,và đặc biệt chúng tôi có tài liệu cho bạn tham khảo .

Nếu bạn quan tâm, bạn có thể gửi mail lại cho chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn được đụng chạm với quá trình của kế toán trong một doanh nghiệp

 Tag : Học kế toán thực hành, học kế toán thuế