Cách chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

Cách chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Cách chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy - Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy đúng pháp lý. Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy cần đáp ứng nguyên tắc, điều kiện gì? Hóa đơn điện tử chuyển đổi phải đảm bảo những yêu cầu nào để đảm bảo tính pháp lý?

cach-chuyen-doi-hoa-don-dien-tu-sang-hoa-don-giay

Hóa đơn điện tử đang được cơ quan Thuế triển khai và thí điểm tại nhiều doanh nghiệp. Dựa vào những lợi ích mà hóa đơn điện tử mang lại, sắp tới đây, loại hóa đơn này sẽ ngày càng được sử dụng rộng rãi. Tuy vậy, trong một số trường hợp, khách hàng cần sử dụng một số hóa đơn giấy để thực hiện một số công việc, vì thế chúng ta cần biết cách chuyển đổi một hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy. Vậy việc chuyển đổi này được thực hiện như thế nào?

***Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử - Tính pháp lý của hóa đơn điện tửHóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không?

Tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính quy định:

I. Nguyên tắc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy:

- Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xử hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại khoản 2,3,4 Điều này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

- Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán phải đáp ứng các quy định nêu tại khoản 2,3,4 Điều này.

II. Điều kiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy:

Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phải đáp ứng các điều kiện chuyển đổi sau:

- Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc
- Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi gừ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy
- Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

III. Giá trị pháp lý của các hóa đơn điện tử chuyển đổi: 

Hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.

IV. Ký hiệu riêng trên hóa đơn điện tử:

Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau:

+ Dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”)

+ Họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi

+ Thời gian thực hiện chuyển đổi

*** Từ khóa liên quan: Hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử chuyển đổi, cách chuyển đổi hóa đơn điển tử sang hóa đơn giấy, nguyên tắc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy, điều kiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy, tính pháp lý của hóa đơn điện tử

Tin mới

Các tin khác