Căn cứ pháp lý khi sử dụng hóa đơn điện tử | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

Thứ 307052022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Căn cứ pháp lý khi sử dụng hóa đơn điện tử

Căn cứ pháp lý khi sử dụng hóa đơn điện tử

Căn cứ pháp lý để sử dụng hóa đơn điện tử, Những văn bản pháp lý nào cần thiết khi sử dụng hóa đơn điện tử? Các văn bản pháp lý về hóa đơn điện tử do Chính phủ ban hành - Các văn bản pháp lý do Bộ Tài chính ban hành về hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử sẽ được triển khai rộng rãi trong thời gian sắp tới, vi vậy mình sẽ liệt kê tất cả các văn bản liên quan đến hóa đơn điện tử để các bạn có thể dễ dàng trong việc tìm hiểu thông tin và những quy định về loại hóa đơn này nhé!

cac-van-ban-phap-ly-khi-su-dung-hoa-don-dien-tu1


Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử - Tính pháp lý của hóa đơn điện tử

 Việc sử dụng và triển khai thí điểm hóa đơn điện tử được xây dựng trên các căn cứ pháp lý sau:

- Đáp ứng đầy đủ luật giao dịch điện tử.
- Hóa đơn điện tử có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy
- Được Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế chấp nhận.

I. Các văn bản do Bộ Tài chính ban hành về hóa đơn điện tử:

- Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
- Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
- Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Bạn đang xem bài viết: Căn cứ pháp lý khi sử dụng hóa đơn điện tử

II. Các văn bản do Chính phủ ban hành về hóa đơn điện tử:

- Luật Giao dịch điện tử 2005.
- Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
- Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ.
- Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Quy định 03 hình thức phát hành hóa đơn: Hóa đơn tự in (hóa đơn giấy), hóa đơn đặt in (hóa đơn giấy), hóa đơn điện tử
- Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 của Chính phủ về thương mại điện tử.
- Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Bài viết: Căn cứ pháp lý khi sử dụng hóa đơn điện tử

Từ khóa liên quan: Căn cứ pháp lý, hóa đơn điện tử, văn bản pháp lý của hóa đơn điện tử, văn bản pháp lý của chính phủ về hóa đơn điện tử, văn bản pháp lý của bộ tài chính về hóa đơn điện tử, thông tư, nghi định, luật về hóa đơn điện tử