Một số câu hỏi về hóa đơn mà bạn cần chú ý | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

thứ 709182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Một số câu hỏi về hóa đơn mà bạn cần chú ý

Một số câu hỏi về hóa đơn mà bạn cần chú ý

Hóa đơn là những vướn mắc của đa số về kế toán. Vậy khi có những vướn mắc đó, kế toán cần phải có những giải quyết ra sao? và làm như thế nào để làm tốt công việc này ?Hay Kê khai hóa đơn thương mại trên Bảng kê bán ra nhưng không báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cần phải giải quyết như thế nào?Dưới đây là những điều mà chúng tôi muốn chia sẽ với các bạn. Hãy tham khảo nhé

Dưới đây là những điều mà kế toán hay mắc phải : điều chỉnh hóa đơn ghi sai tên thì xử lý như thế nào? lập hóa đơn taxi cuối tháng có hợp lệ không?

1. Điều chính hóa đơn ghi sai tên, địa chỉ, mã số thuế… Các chỉ tiêu khác không có sai sót thì để trống.
Trả lời:
Trường hợp Công tu lập hóa đơn giao cho khách hàng chỉ ghi sai chỉ tiêu trên hóa đơn như: “ Tên, dịa chỉ, mã số thuế… các sai sót này không làm tăng giảm số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT còn được khấu trừ thì công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai, đồng thời công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trên hóa đơn ghi rõ nội dung đã ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh;

Hóa đơn điều chỉnh này bên bán kê khai trên bảng kê đầu vào, bên mua kê khai trên bảng kê đầu vào trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK của kỳ lập hóa đơn điều chỉnh.

Ngoài ra trường hợp công ty lập hóa đơn giao cho khách hàng ghi sai các chỉ tiêu: tên hoặc địa chỉ hoặc mã số thuế, tên sản phẩm thì công ty lập biên bản và hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn của cục thuế TP tại văn bản số 4099/CT-TTHT ngày 02/06/2014 . Các chỉ tiêu đơn vị tính, số lượng đơn giá, thành tiền không có sai sót công ty để trống không ghi.

hocketoanthuchanh1

( Học kế toán thực hành)

2. Lập hóa đơn taxi vào ngày cuối tháng vẫn hợp lệ

Trường hợp công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng xe taxi thì về nguyên tắc khi lập hóa đơn , các tiêu thức “ số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền “ được ghi theo thực tế dịch vụ đã cung cấp.

Trường hợp công ty ký hợp đồng vận chuyển trả sau với khách hàng, để giảm bớt các thủ tục về hồ sơ, chứng từ, thời gian đối chiếu dịch vụ đã cung cấp, công ty được lập bảng kê chi tiết dịch vụ vận chuyển thực hiện trong tháng, định kỳ hàng tháng 2 bên sẽ đối chiếu số lượng dịch vụ vận chuyển thực tế cung cấp trong tháng, ngày cuối tháng công ty lập 1 tờ hóa đơn theo bảng kê giao cho khách hàng thì hóa đơn này được chấp nhận để kê khai thuế

3. Kê khai hóa đơn thương mại trên Bảng kê bán ra nhưng không báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

+ Hóa đơn thương mại dùng trong hoạt đọng xuất khẩu không phát hành với CQT
+ Ngườ nộp thuế kê khai hóa đơn thương mại trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra, mẫu số 01-1/GTGT, chỉ tiêu “ Hàng hóa, dịch vụ chiệu thuế suất thuế GTGT 0%”
+ Khoán điều 13 thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định hóa đơn thông báo không còn giá trị sử dụng bao gồm các loại hóa đơn ; hóa đơn tự in do các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in; Hóa đơn điện tử do các tổ chức, cá nhân kinh doanh khởi tạo, lập theo quy định của pháp luật.

4. Lập hóa đơn khi bán hàng qua điện thoại

Căn cứ khoản 2 điều 17 Nghị Định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng
“ Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên

Những thông tin trên dựa vào thông tư số 39/2014/TT-BTC

Ngoài ra riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải lý, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “ người mua hàng( ký, ghi rõ họ tên)”., Người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, qua FAX.
TH có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quảng cáo ( bao gồm việc phát triển ý tưởng chủ đạo cho chiến dịch, phát triển phim quảng cáo truyền hình…) cho khách hàng thì dịch vụ này không thuộc trường hợp bán hàng qua điện thoại.

Tag; học kế toán thực hành, học kế toán thuế