Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

Chủ nhật03292020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

 

Chi phí sản xuất – Gía thành sản phẩm

 

            Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là một trong những chỉ tiêu được doanh nghiệp quan tâm vì nó là yếu tố liên quan trực tiếp đến tình hình sản xuất, kinh doanh và kết quả kinh doanh của công ty, quyết định lợi nhuận thu về của công ty trong suốt quá trình hoạt động. Và hơn thế, nó là một trong những yếu tố mà một nhân viên kế toán luôn quan tâm trong quá trình hạch toán của mình.

         

   Sau đây là một số chia sẻ nhỏ về hai yếu tố: chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

            Phần 1: Chi phí sản xuất

_ Khái niệm: chi phí sản xuất là toàn bộ những hao phí xảy ra trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh.

_ Phân loại:

+ Theo tính chất kinh tế :

 • Yếu tố nguyên liệu – vật liệu: máy móc, trang thiết bị, tư liệu sản xuất, công cụ dụng cụ, nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ,….trừ các nguyên vật liệu sử dụng không hết, nhập lại kho và các phế liệu thu hồi được.
 • Yếu tố nhiên liệu, động lực sử dụng trong quá trình sản xuất, trừ các nhiên liệu không sử dụng hết nhập lại kho và các nhiên liệu thu hồi.
 • Tiền lương, phụ cấp trả cho người lao động
 • Yếu tố BHXH, BHYT trích nộp cho nhân viên hằng tháng.
 • Khấu hao tài sản cố định
 • Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài
 • Yếu tố khác chi phi bằng tiền chưa phản ánh vào các yếu tố sản xuất – kinh doanh.

+ Theo tính chất sử dụng, công dụng kinh tế:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: là toàn bộ chi phí sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất.
 • Chi phí nhân công trực tiếp: chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương trực tiếp cho nhân công trực tiếp sản xuất
 • Chi phí sản xuất chung: chi phí dụng cụ, chi phí nhiên liệu, vật liệu, chi phí nhân công, chi phí mua ngoài sử dụng để phục vụ cho quá trình quản lý phân xưởng sản xuất
 • Chi phí bán hàng; chi phí phát sinh trong qua trình tiêu thụ sản phẩm như chi phí quảng cáo, hoa hồng, môi giới,tiếp thị,….
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp: toàn bộ chi phí liên quan đến vấn đề quản lý mang tính chất toàn doanh nghiệp như: chi phí đồ dùng văn phòng, chi phí tiếp khách, chi phí hội nghị, thuế,….

_ Ý nghĩa của việc quản lý chi phí sản xuất trong quá trình sản xuất:

+ Doanh nghiệp sẽ nắm rõ chi phí mình chi ra đi về đâu, chi vào những khoản nào và sử dụng có hiệu quả không.

+ Có thể quản lý nguồn vốn một cách hiệu quả, chuyển đổi chi phí cũng như ngồn vốn một cách hiệu quả, có lợi cho doanh nghiệp.

 

Loại Tài khoản 6 - Chi phí sản xuất,kinh doanh có 10 tài khoản, chia thành 4 nhóm:

Nhóm Tài khoản 61 có 01 tài khoản:

    - Tài khoản 611Tài khoản 611 - Mua hàng.

Nhóm Tài khoản 62 có 04 tài khoản:

    - Tài khoản 621Tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp;

    - Tài khoản 622Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp;

    - Tài khoản 623Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công;

    - Tài khoản 627Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung.

Nhóm Tài khoản 63 có 03 tài khoản:

    - Tài khoản 631Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất;

    - Tài khoản 632Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán;

    - Tài khoản 635Tài khoản 635 - Chi phí tài chính.

Nhóm Tài khoản 64 có 02 tài khoản:

    - Tài khoản 641Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng;

    - Tài khoản 642Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.

            Phần 2: Gía thành sản phẩm:

_ Khái niệm: Gía thành sản phẩm là biểu hiện toàn bộ chi phí về con người và vật hóa tạo thành một đơn vị sản phẩm hàng hóa hoặc dịch vụ được tạo thành.

_ Phân loại:

+ Theo thời gian và cơ sở tính giá thành sản phẩm:

 • Gía thành kế hoạch: được xác định trước khi bước vào sản xuất kinh doanh dựa theo giá thành kì thực tế trước, các định mức và các dự toán chi phí.
 • Gía thành định mức: giống như giá thành kế hoạch, nhưng giá thành định mức được dựa trên các định mức chi phí theo từng kì hoạt động, do đó giá thành định mức sẽ thay đổi theo từng thời điểm, theo định mức chi phí trong từng thời điểm.

+ Theo phạm vi tính toán:

 • Gía thành sản xuất: là chỉ tiêu phản ánh tất cả những chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm trong phạm vi phân xưởng sản xuất.
 • Gía thành tiêu thụ: còn gọi là giá thành toàn bộ hay giá thành đầy đủ, là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ các khoản chi phát sinh liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

_ Ý nghĩa: việc xác định giá thành giúp cho doanh nghiệp nắm được kết quả kinh doanh lỗ hay lãi để có thể điều chỉnh các chi phí trong quá trình sản xuất.

 

Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

            Về thực chất chi phí và giá thành là 2 mặt khác nhau của quá trình sản xuất:

+ Chi phí sản xuất phản ánh mặt kết quả sản xuất.

+ Tất cả những khoản chi phí phát sinh (phát sinh trong kỳ, kỳ trước chuyển sang) và các chi phí tính trước có liên quan trong kỳ sẽ tạo nên chỉ tiêu giá thành sản phẩm.

            Trên đây là một số chia sẻ để hiểu thêm về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, mong có thể giúp các bạn được một số kiến thức căn bản. Chúc các bạn thành công!


image dongdau

cam nhan 1


Tag: học kế toán thực hành học kế toán thuế

Thêm bình luận