Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử xác thực của cơ quan thuế | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

thứ 705212022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử xác thực của cơ quan thuế

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử xác thực của cơ quan thuế

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử xác thực của cơ quan thuế - Quy định về đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc nhóm đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử? Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc nhóm đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực?

doi-tuong-su-dung-hoa-don-dien-tu-va-hoa-don-dien-tu-xac-thuc-cua-co-quan-thue

Có thể bạn quan tâm: Căn cứ pháp lý khi sử dụng hóa đơn điện tử

I. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc nhóm đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử:

Căn cứ Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì nhóm đối tượng này bao gồm 5 nhóm doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày 01/01/2018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính sẽ tiếp tục áp dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế, hoặc có sử dụng giao dịch điện tử với ngân hàng có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, có phần mềm bán hàng, dịch vụ kết nối trực tiếp các phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm hoặc cơ sở kế toán tại thời điểm lập hóa đơn thì sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trong hoạt động bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanhcó mã thuế đang sử dụng hóa đơn giấy in từ hệ thống máy tính trước ngày 1/1/2018 nếu đủ điều kiện tại Khoản 3 thì sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp từ ngày 1/1/2018.

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanhmới thành lập không lựa chọn mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế, không lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nếu đủ điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp theo hướng dẫn tại khoản 3 thì sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trong hoạt động hàng hóa, cung ứng dịch vụ kể từ khi có mã số thuế.

Bạn đang xem: Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử xác thực của cơ quan thuế

II. Doanh nghiệp. tổ chức kinh doanh thược nhóm đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế:
Nhóm đối tượng này được chia thành 8 nhóm đội tượng doanh nghiệp, cụ thể như:

Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/012018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì tiếp tục sử dụng HĐ ĐT có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/01/2018;

Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 thực hiện chuyển đổi để sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ của doanh nghiệp hoặc HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018;

- Tổ chức kinh doanh có mã số thuế đang sử dụng hóa đơn giấy in từ hệ thống máy tính trước ngày 01/01/2018 nhưng không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tửcó mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018;

- Các doanh nghiệp vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; doanh nghiệp có rủi ro cao về việc chấp hành pháp luật thuế sử dụng hóa đơn điện tửcó mã của cơ quan thuế;

- Doanh nghiệp mới thành lập nếu không sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ của doanh nghiệp, không mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ có mã của cơ quan thuế trong thời gian 06 tháng. Hết thời gian 6 tháng doanh nghiệp chuyển sang sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ của doanh nghiệp hoặc HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ có mã của cơ quan thuế. 

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn nếu không sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ của doanh nghiệp thì được cơ quan thuế hỗ trợ để sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ có mã của cơ quan thuế;

- Các hộ kinh doanh theo lộ trình của Bộ Tài chính. Theo đó, giao Bộ Tài chính hướng áp dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ có mã của cơ quan thuế hỗ trợ để sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ có mã của cơ quan thuế;

- Các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng thì cơ quan thuế dịch vụ cấp lẻ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ có mã của cơ quan thuế

Bài viết: Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử xác thực của cơ quan thuế

*** Từ khóa liên quan: Hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử xác thực, đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử, đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử xác thực, daonh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ