Giảm 50% thuế TNDN và một số điều cần lưu ý | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

Thứ 609172021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Giảm 50% thuế TNDN và một số điều cần lưu ý

Giảm 50% thuế TNDN và một số điều cần lưu ý

Theo đó Bộ tài chính cũng đã đề cập công văn 14041/BTC-TCT ngày 3/10/2014

Với việc đề cập trên sẽ hướng dẫn giảm 50% thuế TNDN đối với các doanh nghiệp niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn 2004-2006 nhưng từ năm 2009 mới kê khai năm đầu tiên giảm 50% thuế TNDN.

1. Doanh nghiệp từ 2009 về trước đã đăng ký hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo hướng dẫn tại văn bản 10997/BTC-CST về việc ưu đãi thuế TNDN đối với niêm yết chứng khoán nhưng chưa kê khai giảm 50% thuế TNDN do niêm yết chứng khoán lần đầu

2. Trường hợp từ năm 2009 là năm đầu tiên doanh nghiệp đã kê khai giảm 50% thuế TNDN do niêm yết chứng khoán lần đầu thì doanh nghiệp phải kê khai điều chỉnh nộp Ngân sách nhà nước số thuế TNDN đã kê khai giảm 50%.

3. doanh nghiệp đã chia cổ tức của năm đã kê khai giảm 50% thuế TNDN do niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn 2004-2006 thì số thuế TNDN phải nộp Ngân sách được xác định như sau:

 

Số thuế TNDN phải nộp Ngân sách nhà nước

=

Số thuế TNDN đã kê khai giảm 50% do niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn 2004-2006

-

Số cổ tức đã chia cho đại diện chủ sở hữu vốn cổ phần nhà nước hoặc đại diện chủ sở hữu vốn góp cổ phần của các doanh nghiệp do nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ từ nguồn giảm 50% số thuế TNDN do niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn 2004-2006

4. Từ năm 2014 nếu doanh nghiệp vẫn kê khai giảm 50% thuế TNDN do niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn 2004-2006 sẽ bị truy thu số thuế TNDN đã kê khai giảm 50% và bị xử lý về hành vi khai sai thuế TNDN theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về thuế.

Sau đây chúng tôi cũng chia sẽ với các bạn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế.

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x thuế suất thuế TNDN

Ngoài ra còn đối với doanh nghiệp có trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì thuế TNDN xác định:

Thuế TNDN phải nộp = ( Thu nhập tính thuế - phần tríc lập quỹ KH&CN (nếu có ) )x Thuế Suất thuế TNDN

2. Mức thuế suất đối với 2014 hiện nay:

* 20 % đối với DN có tổng doanh thu của năm kiền kề không quá 20 tỷ

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập thì thực hiện khai tạm tính quý theo thuế suất 22%.

Kết thúc năm tài chính nếu doanh thu bình quân của các năm không vượt quá 1.67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20%.

Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 22 % đối với doanh nghiệp không đủ điều kiện áp dụng mức thuế suất suất 20% như trên.

Năm 2016 các doanh nghiệp này chuyển sang áp dụng thuế suất 20%

Đối với Thu nhập tính thuế được tính như sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định.

Đối với thu nhập chịu thuế được xác định như sau :

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – chi phí dược trừ + Các khoản thu nhập khác

Hy vọng bài này sẽ hướng dẫn các bạn về cách tính và hiểu hơn về thuế TNDN.

Tag: học kế thực hành , học kế toán thuế