Hướng dẫn quyết toán thuế trên Pm HTKK 3.3.0 | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

Thứ 307072020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Hướng dẫn quyết toán thuế trên Pm HTKK 3.3.0

Hướng dẫn quyết toán thuế trên Pm HTKK 3.3.0

Năm 2014 bộ tài chính đã ra rất nhiều thông tư mới và đã nâng cấp thêm ứng dụng HTKK 3.3.0. Hôm nay chúng tôi xin chia sẽ với các bạn các điểm thay đổi về ứng dụng Pm HTKK. Các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu dưới đây nha

Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.0, iHTKK 3.1.0 QTTNCN 3.2.0 cập nhật các nội dung sau:

1.Các tờ khai quyết toán thuế đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC

 Thuế TNCN : 02/KK-XS, 05/KK-TNCN, 06/KK-TNCN, 08B/KK-TNCN, 09/KK-TNCN, 02/KK-BHĐC. Riêng QTTNCN có thêm tờ khai 13/KK-TNCN

Thuế TNDN : 02/TNDN, 03/TNDN

Thuế TNNN : 02/NTTNN, 04/NTNN

Thủy điện, dầu khí : 02/TNDN-DK, 02/TAIN-DK, 03A/TĐ-TAIN

PHẠM VI NÂNG CẤP

Các tờ khai quyết toàn thuế đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC (t):

 Thuế tài nguyên : 02/TAIN

 Phí, lệ phí : 02/PHLP

 Phí bảo vệ môi trường : 02/BVMT,

Các tờ khai thuế GTGT đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của thông tư 119/2014/TT-BTC: tờ khai 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT

Tờ khai thuế nhà thầy nước ngoài 01/NTNN theo thông tư số 103/2014/TT-BTC

1.Nguyên tắc kê khai

Trường hợp chưa có tờ khai chính thức thì không cho nhập tờ khai bổ sung, không nhận vào NTK và đưa ra cảnh báo, không cho ghi dữ liệu.
Về hướng dẫn cho cán bộ xử lý:
ü Nếu nguyên nhân do NNT chưa kê khai TK chính thức thì cán bộ thuế trả về và hướng dẫn NNT kê khai tờ khai chính thức ( lần đầu)

ü Nếu nguyên nhân do CQT thì cán bộ thuế phải tìm lại TK chính thức để nhập trước khi nhập TK bổ sung

Các tờ khai có kê khai chỉ tiêu về đại lý thuế thì khi in tờ khai sẽ có thông tin đại lý thuế. Trường hợp không kê khai thì các chỉ tiêu về đại lý thuế sẽ ẩn đi để đảm bảo tờ khai không bị tràn trang.

2.Nguyên tắc khai bổ sung điều chỉnh

NNT có thể lập HSKT bổ sung, điều chỉnh và nộp cho CQT vào bất cứ ngày làm việc nào nhưng phải trước CQT vào bất cứ ngày làm việc nào nhưng phải trước khi CQT , cơ quan có thẩm quyền công bố QB TTKT tại trụ sở NNT.

ü Nếu CQT, cơ quan có thẩm quyền đã công bố TTKT hoặc ban hành kết luận, QĐ xử lý về thuế sau TTKT thì NNT phát hiện HSKT đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã TTKT hoặc liên quan đến thời kỳ đã TTKT nhưng không thuộc phạm vi đã TTKT thì NNT được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

NNT phát hiện HSKT đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã TTKt dãn đến tăng số thuế PN, giảm số thuế đã được hoàn thành, số thuế được KT, số thuế nộp thừa thì NNT được khai BS, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với TH CQT, cơ quan có thẩm quyền TTKT phát hiện.

3.. Nguyên tắc khê khai bổ sung điều chỉnh

Sau khi đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế, NNT phải thực hiện kê khai theo quyết định xử lý về thuế
Kê khai trên tờ khai bổ sung ( với dữ liệu thay thế) và ứng dụng HTKK,iHTKK tự động tổng hợp các chỉ tiêu điều chỉnh số thuế lên 01/KHBS, không cho sửa.
TH chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì NNT khai bổ sung HSKT tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
TH đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Khi khai hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm:
- Làm tăng số thuế PN thì chỉ khai BS hồ sơ quyết toán năm ( không khai BS cho các TK tháng, quý trong năm)

- Làm giảm số thuế PN nếu cần xác định lại số thuế PN của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp( nếu cần)

Ngoài ra chúng tôi sẽ hướng dẫn kê khai chi tiết về :

1.Quy định chung trong ứng dụng
2.Hướng dẫn khai quyết toán thuế TNCN
3.Hướng dẫn khai quyết toán thuế TNDN
4.Hướng dẫn khai quyết toán các loại thuế khác
5.Hướng dẫn khai thuế GTGT theo thông tư 119/2014/TT-BTC

Tag: học kế toán thực hành , học kế thuế

Thêm bình luận