Kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý theo quy định mới nhất | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

Thứ 401192022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý theo quy định mới nhất

Kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý theo quy định mới nhất

Kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý  đây là một vấn đề đang được các bạn kế toán rất phân vân không biết phải kê khai tháng hay quý đây?

Căn cứ Thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ tài chính ngày  25/8/2014 sửa đổi bổ sung một số điều về thuế GTGT,. Thuế TNCN, Thuế TNDN, Quản lý thuế. Và thông tư 151/2014/TT-BTC của bộ tài chính ngày 10/10/2014

Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẽ những vấn đề, điệu kiện doanh nghiệp của bạn kê khai theo tháng hay quý.

1 .Điều kiện kê khai theo quý:

-          Kê khai GTGT theo quý áp dụng với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

-          Việc thực hiện kê khai  thuế theo quý hay tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm, Riếng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính thuế từ ngày 1/10/2014 đến 31/12/2016

-          Trường hợp doah nghiệp mới thánh lập năm 2014 thì thực hiện khai thuế GTGT theo quý kể từ quý 4/2014 đến hết năm 2015. Doanh nghiệp căn cứ doanh thu của năm 2015 để xác định cho 3 năm tiếp theo thực hiện khai thuế theo tháng hay quý

-          TH doanh nghiệp có doanh thu năm 2013 không đủ 12 tháng dương lịch thì kê khai theo quý  từ ngày 1/10/2014 . Từ năm 2015 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu năm 2014.

-          TH doanh nghiệp có doanh thu năm 2013 ( đủ 12 tháng ) dưới 50 tỷ thì thực hiện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 1/10/2014 đến hết năm 2016. Từ ngày năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa bào trên doanh thu năm 2016.

-          Đối với các doanh nghiệp áp dụng khai thuế theo quý trước thời điểm thông tư này có hiệu lực thi hành thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016.

-          Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (  theo mẫu số 07/GTGT) cho cơ quan chậm nhất 20/11/2014

            2.Khai thuế TNDN

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo

Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý kể từ qusy 4/2014. Kết thúc năm doanh nghiệp thực hiện nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Th tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thuuwjc nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn quy định.

Ngoài ra để hiểu hơn các bạn nên tham khảo thêm thông tư 151/2014/TT-BTC và thông tư 119/2014/TT-BTC để biết thêm chi tiết.


Mời bạn xem thêm thông tư 151/2014/TT-BTC và thông tư 119/2014/TT-BTC

 Tag : Học kế toán thực hành, học kế toán thuế