Kế toán nên kê khai thuế theo quý hay tháng? | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

Chủ nhật09202020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Kế toán nên kê khai thuế theo quý hay tháng?

Kế toán nên kê khai thuế theo quý hay tháng?

Việc khai thuế GTGT theo Quý hay theo Tháng là áp dụng ổn định chu kỳ 3 năm. Tức từ 1/7/2013, nếu DN đã thực hiện khai thuế GTGT theo Quý, thì sẽ thực hiện khai thuế GTGT theo Quý cho đến hết 31/12/2016. Những đơn vị nào thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng thì thực hiện khai thuế GTGT theo tháng như bình thường.

Sau năm 2014 sẽ không kê khai theo Quý kể cả sang 2014. Với doanh nghiệp mới thành lập haowcj chưa hoạt động ( dương lịch), sau khi hoạt động năm dương lịch thì căn cứ vào doanh thu năm liền kề để xác định khai thuế giá trị gia tăng theo quý hay tháng.

Hết quý II năm 2014 rồi, cúng sắp hết hạn nộp các báo cáo thuế
Vậy làm sao để bạn xác định được doanh nghiệp của mình cần kê khai thuế theo tháng hay theo quý
Vì vậy, mình muốn chia sẻ cho các bạn thông tin phân biệt kê khai thuế theo tháng hay theo quý
Đây là bài viết mình đúc kết lại bằng kinh nghiệm của mình, các bạn tham khảo nhé 

KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO QUÝ

1. Khai thuế GTGT theo quý sẽ áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.

2. Người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì sẽ khai thuế GTGT theo tháng. Sau khi người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng của một năm dương lịch, thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm trước liền kề để xác định khai thuế GTGT theo quý hay tháng.

3. Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo tháng hay quý để thực hiện kê khai thuế GTGT

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý thì không phải kê khai thuế GTGT 07/2013 mà thực hiện kê khai quý III/2013 chậm nhất là 30/10/2013. Trường hợp không đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý thì thực hiện khai 07/2013 như hiện hành.

4. Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của 07/2013.

5. Việc khai thuế GTGT theo quý hay tháng sẽ được ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ đầu tiên sẽ ổn định từ 01/07/2013 đến 31/12/2016.

Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế và không chịu thuế GTGT).Trường hợp người nộp thuế khai thuế GTGT tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc thì doanh thu bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO THÁNG

Từ ngày 01/07/2013 nghị định số 65/2013/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Các trường hợp áp dụng chế độ kê khai thuế TNCN hàng tháng được quy định tại khoản 1 điều 30 nghị định này.

Cụ thể

Khai thuế, nộp thuế theo tháng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập có thực hiện khấu trừ thuế đối với các khoản thu nhập quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định này mà tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ hàng tháng theo từng loại tờ khai từ 50 triệu đồng trở lên, trừ trường hợp là đối tượng khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo quý".

Như vậy từ 01/07/2013 cách kê khai thuế TNCN bao gồm 04 trường hợp quy định tại điều 30 nghị định 65/2013/NĐ-CP , cụ thể:

1. Khai thuế, nộp thuế theo tháng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập có thực hiện khấu trừ thuế đối với các khoản thu nhập quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định này mà tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ hàng tháng theo từng loại tờ khai từ 50 triệu đồng trở lên, trừ trường hợp là đối tượng khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo quý.

2. Khai thuế, nộp thuế theo quý áp dụng đối với:

a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có thực hiện khấu trừ thuế đối với các khoản thu nhập quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định này nhưng không thuộc diện khai thuế, nộp thuế theo tháng quy định tại Khoản 1 Điều này;
b) Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh;
c) Thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài hoặc do các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng chưa thực hiện khấu trừ thuế.

3. Khai, nộp thuế theo từng lần phát sinh áp dụng đối với:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;
b) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân cư trú;
c) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng;
d) Thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ;
đ) Thu nhập phát sinh tại nước ngoài của cá nhân cư trú, trừ thu nhập từ tiền lương, tiền công;
e) Thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận thu nhập tại nước ngoài của cá nhân không cư trú, trừ thu nhập từ tiền lương, tiền công.

4. Khai thuế, nộp thuế theo năm: áp dụng đối với cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này.

Tag: học kế toán thực hànhhọc kế toán thực hành, học kế toán thuế

Thêm bình luận