Một số trường hợp quy định về hóa đơn mà kế toán cần lưu ý | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

Chủ nhật04182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Một số trường hợp quy định về hóa đơn mà kế toán cần lưu ý

Một số trường hợp quy định về hóa đơn mà kế toán cần lưu ý

Một số trường hợp quy định về hóa đơn mà kế toán cần lưu ý

Đối với kế toán cập nhật những tin tức mới cũng rất quan trọng để phục vụ cho công ty của mình, dưới đây là những trường hợp mà kế toán cần chú ý để có thể làm tốt CV kế toán

  1.Hộ, cá nhân KD có doanh thu hằng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì khi bán hàng không phải lập hóa đơn cho khách hàng.

ð  Căn cứ khoản 25 điều 4 thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng không chịu thuế GTGT

“ Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh hay không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về quản lý thuế.”

TH các công ty ký hợp đồng với hộ, cá nhân kinh doanh nhận làm đại lý đúng giá hưởng hoa đồng( hợp pháp bán hàng đại lý của cá nhân phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật) thì khi bán hàng Công ty lập hóa đơn giao cho hộ, cá nhân kinh doanh. Hộ, cá nhân kinh doanh nếu doanh thu hằng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì khi bán hàng không phải lập hóa đơn cho khách hàng.

TH hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu hằng năm trên 100 tr thì hộ, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa và khi khi thu tiền hoa hồng được hưởng theo đúng quy định.

( Theo CV 9910/CT-TTHT)

2.TH bên mua lập hóa đơn bán hàng trả lại hàng.

-          TH công ty xuất lại hàng cho người cung cấp mà nhà cung cấp sử dụng hóa đơn bán hàng thì khi lập hóa đơn trả lại hàng CTY phải ghi rõ lý do hàng hóa bị trả lại, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi gạch chéo (X)

-          TH bên mua trả lại hàng cho cty mà bên mua sử dụng hóa đơn bán hàng thì khi trả lại hàng bên mau bán lập biên bản nêu rõ lý do trả hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá chưa có thuế GTGT, tiền thuế GTGT, đồng thời bên mua lập hóa đơn bán hàng giao cho công ty, trên hóa đơn ghi rõ trả lại hàng hóa mua số…ngày..tháng… năm, tiền hàng, tiền thuế GTGT. Hóa đơn này là căn cứ để công ty kê khai điều chỉnh giảm doanh thu, thuế GTGT ( ghi âm(-) trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra Mẫu số 01-1/GTGT)

Theo công văn 11484/CT-TTHT

3.Bán hàng cho các tỉnh, gửi lien 2 và lien 3 cho khách hàng ký, không ký lien 1 là không phù hợp.

Theo như vậy căn cứ  TT số 39/2014/TT-BTC

+ Tại khoản 1 điều 4 quy định nội dung bắt buộc trên hóa đơn gồm:

“ 1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng mạt giấy

h) Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán ( nếu có) và ngày, tháng , năm lập hóa đơn…”

Tại tiết c khoản 1 điều 16 quy định nguyên tắc hóa đơn:

“ Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số “.

 Như vậy thì vềnguyên tắc khi lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vị thì trên hóa đơn phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định, hóa đơn được lập một thành nhiều liên và nội dung lập trên hóa đơn phải thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.

Trường hợp công ty có trụ sở tại tphcm bán hàng hóa khách hàng ở các tỉnh, theo trình bày công ty giao hàng hóa cùng với liên 2, liên 3 hóa đơn cho công ty vận chuyển để giao khách hàng ký nhận, khách hàng giữ lại liên 2, chuyển trả liên 3 cho công ty ( có chữ ký của KH), liên 1 hóa đơn lưu không có chữ ký của KH là không phù hợp với quy định.

Theo công văn 9627/CT-TTHT ngày 11/11/2014

Tag: học kế toán thực hành, học kế toán thuế