Hướng đăng ký thay đổi phương pháp kê khai và tính thuế - Mẫu 06/GTGT | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

Thứ 406232021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Hướng đăng ký thay đổi phương pháp kê khai và tính thuế - Mẫu 06/GTGT

Hướng đăng ký thay đổi phương pháp kê khai và tính thuế - Mẫu 06/GTGT

 

Hướng đăng ký thay đổi phương pháp kê khai và tính thuế - Mẫu 06/GTGT

Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT Mẫu số 06/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

 Mẫu áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng Mẫu số 06/GTGT mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

 Kể từ ngày 1/9/2014 theo Thông tư 119/2014/TT-BTC: 

– Những Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh (không phải mua tài sản >1 tỷ như trước đây nữa) thì có thể làm mẫu 06/GTGT đăng ký kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ.

mau06gtgt

Như theo quy định căn cứ thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Và căn cứ công văn 57897/CT-THNVDT ngày 11/11/2014 của Cục thuế TP. Hà Nội về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT năm 2015

Hướng dẫn của Cục thuế TP Hà Nội về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT năm 2015 như sau :

1. Những DN được kê khai thuế GTGT khấu trừ: (Theo điều 12 Thông tư 219)

– Những DN đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trờ lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định.
– Những DN đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT.

2. Những đối tượng phải nộp mẫu 06/GTGT: (Theo khoản 3 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC)
(Những DN được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ)

– DN, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT < 1 tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định.
– DN, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
– DN mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
– Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.
– Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.

Các bạn dowload Mẫu 06/GTGT đầy đủ nội dung:  Mẫu 06/GTGT

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên chứng từ thực tế, excel, misa 2015 theo TT 200

image dongdau

cảm nhận 2