Một số điểm cần lưu ý tháng 11 vừa qua | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

thứ 709182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Một số điểm cần lưu ý tháng 11 vừa qua

Một số điểm cần lưu ý tháng 11 vừa qua

Một số điểm cần lưu ý tháng 11 vừa qua

Thông tin về kế toán luôn được cập nhật thay đổi bởi những thông tư ,nghị định mới. Để trợ giúp cho các bạn kế toán luôn cập nhật mới nhất. Nếu các bạn quan tâm để học hỏi những kinh nghiệm hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng và chia sẽ kinh nghiệm mới để các bạn có kinh nghiệm để phục vụ công việc mình tốt hơn

Dưới đây chúng tôi xin chia sẽ văn bản được cập nhật từ toán cần quan tâm.

- Ngaỳ 05/1/2015, TCt sẽ có thông báo triển khai ( bằng thư điện tử) và chuyển phiên bản chính thức phầm mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế ( HTKK 3.3.0) , Kê khai thuế quang mạng iHTKK 3.3.0 và PM công cụ khai quyết toán thuế TNCN ( QTTCN 3.2.0) đáp ứng quyết việc quyết toán các loại thuế theo mẫu biểu quy địnu tại Thông tư 156/2013/TT-BTC , Thông tư số 151/2014/TT-BTC, Và thông tư số 119/2014/TT-BTC.

( CV 5124/TCT-CNTT )
hocketoanthuchanh1

(Học kế toán thực hành ) 

* Thuế Giá Trị Gia Tăng.

Kê khai, phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ
TH công ty thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng có phát sinh thuế gTGT đầu vào của hàng hóa, đồng thời cho SXKD hàng hóa chịu thuế và không chịu thuế nhưng không hạch toán riêng được thì hàng tháng cty tạm phân bổ thuế đầu vào được khấu trừ( Mẫu số 01/4A/GTGT) theo tỳ lệ % giữa doanh thu số chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu số hàng hóa, dịch vụ bán ra trong tháng.

TH trong tháng không phát sinh DT ( tỷ lệ phân bổ bằng 0) thì thuế GTGT đầu vào tạm thời công ty không được khấu trừ.

Đến với kỳ kê khai thuế GTGT tháng 12 của năm công ty thực hiện phân bổ lại số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sxkd hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT nhưng không hạch toán riêng được của toàn năm trên phụ lục 01-4B/GTGT

TH trước đây đối với kỳ kê khai thuế GTGT tháng không phát sinh DT tất cả thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, công ty đã tạm tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN , ngoài ra công ty cần phải thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh giảm chi phí đối với khoản thuế GTGT đầu vào đã được kê khai khấu trừ theo quy địn tại khoản 5 điều 10 TT 156/2013/TT-BTC

( CV 8992/CT-TTHT ngày 23/10/2014)

Ngoài ra các bạn cần chú ý:

- Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu
- Thuế GTGT áp dụng đối với dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định cho hàng hóa XK và tiêu dùng ở nước ngoài.
- Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu
- Thuế GTGT đối với dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định cho hàng hóa xuất khẩu và tiêu dùng ở nước ngoài.
- Kê khai các hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh từ khi chuyển sang phương pháp khấu trừ.

* Thuế Thu nhập cá nhân

Đối với tháng 11 này thuế thu nhập cá nhân các bạn cần lưu ý những điểm sau:

- Cách tính thuế TNCN trong TH cá nhân vừa có nhu nhập được miễn thuế , vừa có nhu nhập chịu thuế.
Tại điều 34 Công ước viên của Liên hợp quốc ngày 18/4/1961 có quy định
- " Viên chức ngoại giao được miễn mọi thứ thuế và lệ phí của nhà nước, khu vực hay thành phố đánh vào người hoặc hiện vật , trừ:
a. Thuế gián thu
b. Thuế và lệ phí đối với bất động sản tư nhân
c. Thuế và lệ phí thừa kế do nước tiếp nhận thu, trừ trường hợp quy định nêu ở đoạn 4 của điều 39.
d. Thuế và lệ phí đánh vào các khoản thu nhập tư nhân có nguồn gốc ở nước tiếp nhận và thuế đánh vào vốn đầu tư các cơ sở thương mại đóng tại nước tiếp nhận

( CV 5030/TCT-TNCN)

e. Thuế và lệ phí thu về trả công các dịch vụ cụ thế,
f. Các lệ phí trước bạ, chứng từ thư, toàn án, cầm cố và cước tem về bất động sản
Ngoài ra chúng ta sẽ tìm hiểu các vấn đề về thuế thu nhập doanh nghiệp và Các quy định về hóa đơn, Các nội dung về quản lý thuế..ở phần sau nhé

Tag: học kế toán thực hành, học kế toán thuế