Một số điều mà kế toán cần lưu ý khi kê khai thuế | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

Thứ 507292021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Một số điều mà kế toán cần lưu ý khi kê khai thuế

Một số điều mà kế toán cần lưu ý khi kê khai thuế

Đối với kế toán các bạn cần thường xuyên cập nhật những thông tư mới nhất để phục vụ cho công việc hiện tại. Hôm nay chúng tôi chia sẽ và hướng dẫn các bạn những điểm cần lưu ý vào năm 2014

1.Đối với kỳ lập Tờ khai Thuế GTGT cần lưu ý:

- Khi doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ khi có tổng doanh thu năm trước liền kề dưới 20 tỷ thì lập và nộp tờ khai thuế GTGT theo quý.

- Doanh nghiệp mới thành lập thực hiện nộp và nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng

2.Đối với kỳ lập tờ khai thuế TNCN

- Đối với những doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT theo Quý sẽ thực hiện lập và nộp Thuế TNCN theo Quý.

- Đối với doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng cần kiểm tra và ghi nhận trên 1 trong 2 tờ khai : 02KK/TNCN và 03KK/TNCN

+ Nếu tổng số thuế TNCN phải nộp >= 50 triệu thì thực hieenjj lập và nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng.

+Nếu tổng số thuế TNCN phải nộp<=50 triệu => thì lập và nộp theo Quý.

- Đối với những doanh nghiệp không phát sinh thuế TNCN thì không phải lập và nộp tờ khai thuế TNCN

3.Còn kỳ lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

- Doanh nghiệp nộp hóa đơn theo quý đối với đã và đang hoạt động.

- Đối với doanh nghiệp mới thành lập hoặc hoạt động dưới 12 tháng thì lập và nộp theo tháng.

“ Nhưng theo thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi điều 27 của TT 39/2014/TT-BTC về hóa đơn thì doanh nghiệp thuộc đối tượng có dấu hiệu rủi ro cao về Thuế mới phải làm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Ngoài ra hiện ngày 15/11 có thông tư 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thông tư 91/2014/TT-BTC có hướng dẫn mới về thuế cũng như thay đổi mới về mà các bạn cần nên lưu ý nhé:

Cần lưu ý về thuế TNDN ( sửa đổi thông tư 78/2014/TT-BTC)

Lưu ý về thuế Giá Trị Gia Tăng ( Thông tư 219/2014/TT-BTC)

Về thuế thu nhập cá nhân “ sửa đổi thông tư 111/2013/TT- BTC"

Quản lý thuế ( sửa đồi thông tư 156/2013/TT-BTC)

Mời bạn xem thêm thông tư 151/2014/TT-BTC 

 

Tag : học kế toán thực hành, học kế toán thuế