Một số lưu ý về phương pháp tính thuế GTGT | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

thứ 705212022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Một số lưu ý về phương pháp tính thuế GTGT

Một số lưu ý về phương pháp tính thuế GTGT

Về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

a. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập năm 2014, sau khi nhận giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, chưa mua hóa đơn của cơ quan thuế, chưa thông báo phát hành hóa đơn để sử dụng, sau đó doanh nghiệp thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị 01 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn thì Doanh Nghiệp nộp thông báo thì mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cùng với hồ sơ đăng ký thuế.

b. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập từ ngày 01/01/2014 mua TSCĐ, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên của cá nhân không có hóa đơn, mà chỉ có hợp đồng, và các chứng từu khác chứng minh giao dịch mua bán thì không thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT. 

" TB 5541/TB-CT ngày 29/5/2014 của CT TPHCM "

c. Trường hợp công ty, có mã số thuế 0312615270, kinh doanh dịch vụ lữ hành, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đàu ngày 10/1/2014 nếu có phương án đầu tưu phê duyệt mà mức đàu tư từ 1 tỷ đồng trở lên thì thuộc đối tượng được đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Để đăng ký áp dụng  phương pháp khấu trừ , công ty thực hiện thủ tục hồ sơ theo hướng dẫn tại văn bane 5485/BTC-TCT ngày 26/04/2014 của Bộ Tài Chính

Lưu ý: trong thời gian 12 tháng, nếu công ty chưa có hóa đơn chứng minh giá trị tài sản đầu tư, mua sắm từ 1 tỷ đồng trở lên thì không được phát hành hóa đơn

d. Trường hợp doanh nghiệp thành lập trước 01/01/2014 bỏ địa chỉ kinh doanh, hết thời gian nộp Thông Báo mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế, sau đó doanh nghiệp được giải tỏa thông báo bỏ trốn thì chuyển sang tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu.

e. Trường hợp doanh nghiệp thành lập trong năm 2014, kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nếu năm 2014 doanh nghiệp có doanh thu dưới mức 1 tỷ đồng thì năm 2015 doanh nghiệp tiếp tục áp dụng phương pháp tính trực tiếp.

f. Trường hợp Chi nhánh công ty D - MST 0102653512-002 thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh ngày 04/03/2014, địa chỉ kinh doanh Quận 2,là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công TY nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thì tạm thời đăng ký tự nguyện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn của cục thuế tại Công Văn số 3529/CT-TTHT ngày 14/5/2014.

g.Trường hợp Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh từ tháng 9/2013 đến tháng 8/2014, do đó doanh nghiệp chưa gửi mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế trước ngày 15/3/2014 nên không được áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

h. Trường hợp doanh nghiệp bị khóa mã số thuế do cơ quan thuế thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh từ tháng 9/2013. Đến tháng 4/2014 doanh nghiệp mới liên hệ với cơ quan thuế để cung cấp hồ sơ giải trình và được cơ quan thuế mở lại mã số thuế, doanh nghiệp không gửi Thông Báo mẫu 06/GTGT đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ  thuế cho cơ quan thuế ngày 15/3/2013 thì không được áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.