Nghị định mới sửa đổi quy định về Thuế GTGT và Thuế TNDN 2018 | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

thứ 705212022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Nghị định mới sửa đổi quy định về Thuế GTGT và Thuế TNDN 2018

Nghị định mới sửa đổi quy định về Thuế GTGT và Thuế TNDN 2018

Nghị định mới sửa đổi quy định về Thuế GTGT và Thuế TNDN: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế TNDN (TNDN). Cụ thể, như sau:

Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định 146/2017/NĐ-CP vào ngày 15/12/2017.
Nghị định này sửa đổi, bổ sung 2 Nghị định sau:
+ Nghị định 100/2016/NĐ-CP, ngày 01/07/2016
+ Nghị định 12/2015/NĐ-CP, ngày 12/02/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế TNDN (TNDN). Cụ thể, như sau:

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/ 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016.
- Sửa đổi, bổ sung điểm o khoản 2 Điều 9 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP.
Nghị định 146/2017/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018.

moi

Hình ảnh:  Nghị định mới sửa đổi quy định về Thuế GTGT và Thuế TNDN

Nghị định chủ yếu xoay quanh:
• Sửa đổi, bổ sung về đối tượng không chịu thuế GTGT, cụ thể là về sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

• Hoàn thuế GTGT

• Khoản chi không được chi khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN
Cụ thể về phần chi vượt mức khi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm nhân thọ,...
Hiện hành tính vượt mức 1 triệu đồng/tháng /người khi trích nộp hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm nhân thọ,... là không được trừ thì từ 01/02/2018 nâng mức 3 triệu đồng/tháng/người.
Nghị định này có hiệu lực 01/02/2018.

Mời bạn tham gia thêm khóa HỌC KẾ TOÁN THUẾ

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM :  

Bí kíp phòng ngừa, hạn chế sai sót khi quyết toán thuế

Hồ sơ kế toán cần chuẩn bị cho quyết toán thuế

Kinh nghiệm trước khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế

Công việc cần phải làm về lao động và bảo hiểm cuối năm 2017 và đầu năm 2018

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ thực tế, excel, misa 2015 theo TT200 ( click vào)

 

 

 

image dongdau

 

 

 

do-thi-thanh-hien