Những điều bạn cần lưu ý về thuế xuất nhập khẩu | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

Chủ nhật01232022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Những điều bạn cần lưu ý về thuế xuất nhập khẩu

Những điều bạn cần lưu ý về thuế xuất nhập khẩu

Hôm nay bài viết này sẽ giúp bạn hiểu đúng và đủ về kế toán xuất nhập khẩu?

Mục đích và ý nghĩa của việc ban hành thuế xuất nhập khẩu là gì?

Ngoài ra chúng ta lại gọi thuế xuất nhập khẩu là thuế gián thu? Và đối tượng nào chịu thuế và không chịu thuế xuất nhập khẩu.Hồ sơ thuế suất nhập khẩu gồm những gì?

Trước hết chúng ta cần đi lần lượt từng phần nhé.

 Thuế suất nhập khẩu là loại thuế gián thu, thu vào các mặt hàng được phép xuất khẩu, nhập khẩu.

- Tất cả các tố chức cá nhân có hàng hóa được phép xuất, nhập khẩu. Nếu xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác thì tổ chức nhận ủy thác là đối tượng nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Thứ nhất: Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu là gì?

+ Hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam. Chỉ có những hàng hoá được vận chuyển một cách hợp pháp qua biên giới Việt Nam mới là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Nhưng cần chú ý các trường hợp sau:

- Hàng hoá đó có thể là hợp pháp ở nước ngoài nhưng không hợp pháp ở Việt Nam: thì không là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

- Hàng hoá hợp pháp nhưng giao dịch không hợp pháp: thì không là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

- Giao dịch hợp pháp nhưng hàng hoá không hợp pháp: thì không là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

* Thứ hai: Hàng hoá chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải là hàng hóa được mang qua biên giới Nam:

- Hàng hoá là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu  cần phải chuyển hàng hoá  qua biên giới Việt Nam thông qua mua bán, trao đổi biếu tặng...

- Hành vi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá qua biên giới phải là hành vi trực tiếp tác động làm hàng hoá đó dịch chuyển qua biên giới Việt Nam. Hành vi đó do đối tượng nộp thuế trực tiếp tác động và có nghĩa vụ nộp thuế hoặc ủy quyền cho chủ thể khác có nghĩa vụ nộp thay.

 Mời bạn xem thêm : Thông tư 164/2013/TT-BTC về Ban hành Biểu mẫu xuất khẩu, bIểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuếThông tư 164/2013/TT-BTC về Ban hành Biểu mẫu xuất khẩu, bIểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế