Những trường hợp được hoàn thuế GTGT | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

Thứ 501282021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Những trường hợp được hoàn thuế GTGT

Những trường hợp được hoàn thuế GTGT

Trường hợp được hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng


Căn cứ thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT:
+ Tại khoản 1, khoản 2, khoảng 3 Điều 18 quy định đối tượng và trường hợp hoàn thuế

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, Nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa đư ợc khấu trừ hết trong tháng ( TH kê khai Tháng) Hoặc trong quý( kê khai quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhấ t mười hai tháng từ đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh thuế GTGT đầu và o chưa được khấu trừ hết mà còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.


2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc sự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi ho ạt động, Nếu thời gian đầ u tư từ 01 năm /( 12 tháng ) trở lên thì đư ợc hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầ u tư theo từng năm.


Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầ u tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.”

hoa don 1

( Hóa đơn )


3.Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới.


Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đố i tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới,” trừ dự án đầ u tư xây dựng nhà đ ể bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì CSKD thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầ u tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầ u tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động SXKD đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầ u tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động SXKD trong kỳ của CSKD.


Sauk hi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mớ i chưa được khấu trừ hết số 300 triệu đồng trở lên thì đư ợc hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư...


Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này là dự án đầu tư được cơ quan thuế có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầ u tư. Trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tư ợng đư ợc phê duyệt theo quy điịnh của pháp luật về đầu tư th ì phải có phương án đầ u tư được ngư ời có thẩm quyền ra quyết định đầu tư phê duyệt.

(Trích theo công văn 10289/CT-TTHT ngày 28/11/2014 của CT TPHCM)

Ngoài ra chúng tôi cũng cập nhật rất nhiều chính sách thuế mới để các bạn cập nhật kịp thời về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bổ sung thêm kiên thức, cũng như kinh nghiệm kế toán.

Học kế toán thực hành luôn đồng hành - cầu nối giữa các doanh nghiệp.

Tag: học kế toán thực hành, học kế toán thuế