Nộp báo cáo Quý IV cho cơ quan thuế | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

Nộp báo cáo Quý IV cho cơ quan thuế

Cuối năm, kế toán tất bật chuẩn bị những sổ sách để nộp cho cơ quan thuế, hôm nay chúng tôi xin chia sẽ những loại báo cáo cho tháng cũng như cho quý IV sắp tới. Các bạn nên chú ý nhé, để có thể nộp đúng và đủ cho cơ quan thuế

hoc ke toan online

(Quý 4 nộp cơ quan thuế)


Tháng

Thời Hạn nộp

Dành cho DN

Nộp Báo cáo Thuế GTGT theo Quý

Dành cho DN

Nộp thuế GTGT theo Tháng

11

20/11/2014

Tờ khai Thuế TNCN
T10/2014 ( Nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T10/2014

Tờ Khai Thuế TNCN T 10/2014 ( Nếu có )

12

20/12/2014

Tờ Khai thuế TNCN
T 11/2014 ( Nếu có)

Tờ Khai thuế GTGT T 11/2014

Tờ Khai thuế TNCN T11/2014 ( Nếu có )

1

20/01/2015

Tờ khai thuế TNCN
T12 ( Nếu có )

Tờ khai thuế GTGT T12/2014

Tờ Khai Thuế TNCN
T12/204 ( Nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT quý

Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014

30/01/2015

Tờ khai thuế TNCN Quý

IV/2014

Tờ khai thuế TNDN tạm tính

IV/2014

BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2014

Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2014

Ngoài ra kế toán cần lưu ý về Kê khai theo tháng hay theo quý để áp dụng đúng

1 .Điều kiện kê khai theo quý:

 Kê khai GTGT theo quý áp dụng với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

2. Thời Kỳ kê khai theo quý

- Việc thực hiện kê khai thuế theo quý hay tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm, Riếng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính thuế từ ngày 1/10/2014 đến 31/12/2016

- Trường hợp doah nghiệp mới thánh lập năm 2014 thì thực hiện khai thuế GTGT theo quý kể từ quý 4/2014 đến hết năm 2015. Doanh nghiệp căn cứ doanh thu của năm 2015 để xác định cho 3 năm tiếp theo thực hiện khai thuế theo tháng hay quý

- TH doanh nghiệp có doanh thu năm 2013 không đủ 12 tháng dương lịch thì kê khai theo quý từ ngày 1/10/2014 . Từ năm 2015 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu năm 2014.

- TH doanh nghiệp có doanh thu năm 2013 ( đủ 12 tháng ) dưới 50 tỷ thì thực hiện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 1/10/2014 đến hết năm 2016. Từ ngày năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa bào trên doanh thu năm 2016.

- Đối với các doanh nghiệp áp dụng khai thuế theo quý trước thời điểm thông tư này có hiệu lực thi hành thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016.

- Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo ( theo mẫu số 07/GTGT) cho cơ quan chậm nhất 20/11/2014

Dowload mẫu số 07/GTGT

Mời các bạn xem thêm thông tư 151/2014/TT-BTC và thông tư 119/2014/TT-BTC

Tag : học kế toán thực hành, học kế toán thuế


Tin mới

Các tin khác