Quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng Công văn số 431/TCT-TVQT ngày 14/2/2014 | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

thứ 705212022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng Công văn số 431/TCT-TVQT ngày 14/2/2014

Quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng Công văn số 431/TCT-TVQT ngày 14/2/2014

Ngày 14/02/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 431/TCT-TVQT hướng dẫn Quản lý sử dụng hóa đơn khi chuyển đổi phương pháp tính thuế từ phương pháp khấu trừ sang phương pháp trực tiếp như sau:

1. - Các trường hợp NNT không thuộc đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, không thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện hoặc không gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế đến cơ quan thuế thì phải chuyển sang sử dụng hóa đơn bán hàng từ ngày 01/01/2014 .

2- Đối với các trường hợp NNT đang sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng chuyển sang sử dụng hoá đơn bán hàng thì báo cáo hóa đơn như sau:

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng tự in, đặt in Quý IV/2013 theo mẫu BC26/AC (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC).

+ Lập bảng kê số lượng hoá đơn giá trị gia tăng tự in, đặt in đã thông báo phát hành còn tồn không được tiếp tục sử dụng khi chuyển sang tự in, đặt in hóa đơn bán hàng để sử dụng (mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC).

+ Hủy số hóa đơn giá trị gia tăng không tiếp tục sử dụng đã thông báo với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC).

Cơ quan thuế đưa nội dung Thông báo kết quả hủy hóa đơn giá trị gia tăng của tổ chức, cá nhân do cơ quan thuế quản lý lên trang thông tin điện tử của Tổng cục thuế; trang thông tin điện tử của ngành thuế.

- Người nộp thuế tự in, đặt in hóa đơn bán hàng để sử dụng. Trường hợp Người nộp thuế chưa kịp tự in, đặt in hóa đơn bán hàng, cơ quan thuế xem xét bán hóa đơn cho Người nộp thuế đủ dùng trong thời gian 2 tháng (tháng 1, tháng 2 năm 2014).

3 -Cơ quan thuế hướng dẫn hỗ trợ  NNT tự in, đặt in hóa đơn bán hàng để sử dụng. Trường hợp NNT chưa kịp tự in đặt in hóa đơn bán hàng, cơ quan thuế xem xét bán hóa đơn cho NNT đủ dùng trong thời gain 2 tháng ( Tháng 1, tháng 2 năm 2014

- Cơ quan thuế chủ động rà soát nhu cầu sử dụng hóa đơn bán hàng của NNT đang sử dụng hóa đơn giá tri gia tăng chuyển sang sử dụng hóa đơn bán hàng để có kế hoạch in bổ sung hóa đơn bán hàng và bán cho NNT

4. Cơ quan thuế có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi sử dụng hóa đơn NNT nêu trên để có hướng dẫn và sử lý kịp thời về các phạm vi về quản lsy sử dụng hóa đơn tựu in đặt in đối với tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định nghị định 109/2013/ NĐ-CP ngày 24/9/2013 của chính phủ quy định sử phạt hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

 Tag: học kế toán thuếhọc kế toán thực hànhhọc kế toán tổng hợphọc kế toán ở đâu tốt nhấthọc kế toán căn bản