Tập hợp các văn bản về thuế có hiệu lực đến tháng 7 /2014 | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

thứ 705212022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Tập hợp các văn bản về thuế có hiệu lực đến tháng 7 /2014

Tập hợp các văn bản về thuế có hiệu lực đến tháng 7 /2014

Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Luật thuế TNDN 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014)
Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2014 trở đi)
Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy đinh và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp


Các bạn có thể download toàn bộ các văn bản này trong file đính kèm TNDN

Về thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

Luật số 31/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19/06/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014)
Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014)
Thông tư số 219/2013/TT -BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014)


Các bạn có thể download toàn bộ các văn bản này trong file đính kèm GTGT.

Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013)
Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013)
Thông tư số 111/2013/TT -BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính (có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2013)


Các bạn có thể download toàn bộ các văn bản này trong file đính kèm TNCN

Về hóa đơn chứng từ và xử lý vi phạm (HĐCT)

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực từ ngày 01/03/2014)
Thông tư 39/2014/TT -BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/06/2014)
CV1839/TCT -CS ngày 20/05/2014 của Tổng Cục Thuế giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 39
Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Bạn có thể download toàn bộ văn bản taị đây

Nguồn : danketoan