Thay đổi về đối tượng chịu thuế Thu Nhập Cá Nhân | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

thứ 711272021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Thay đổi về đối tượng chịu thuế Thu Nhập Cá Nhân

Thay đổi về đối tượng chịu thuế Thu Nhập Cá Nhân

Theo thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về đối tượng chịu thuế TNCN có nhiều sự thay đổi mới:

          1.Trong khoản 1 điều 3 quy định tại luật thuế TNCN cũ quy định “ thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh” thì trong trong thông tư mới bổ sung và điều chỉnh thành “ thu nhập            từ hoạt động kinh doanh”.
tải xuống 

-          Trong điểm a khoản 1 này chỉ quy định đơn giản “ thu nhập từ hoạt động kinh doanh sản xuất dịch vụ” thì này quy định cụ thể hơn “ thu nhập từ hoạt động kinh doanh hang hóa dịch vụ theo quy định của pháp luật. Riêng đối với thu nhập từ hoạt đông nông nghiệp, lâm nghiệp,làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua chế biến thô sơ, thông thường”

-          Tất nhiên thu nhập quy định ở điều này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có thu nhập thấp hơn 100 triệu đồng/ năm

2.Trong điểm đ khoản 2 điều này được bổ sung một số điều cụ thể hơn đối với các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức, quy định cụ thể như sau:

-          Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo ( nếu có), không bao gồm các khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo ( nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp hoặc nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khan hoặc đặc biệt khó khăn đối với người lao động.

-          Phí hội viên và các khoản phí dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân theo yêu cầu như: chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, thể thao, thẩm mỹ,…

-          Các khoản lợi ích khác theo quy định pháp luật.

3. Trong điểm c khoản 3 điều này cũng có một số thay đổi cụ thể như sau: “thu nhập đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu chính phủ” nay bổ sung them một số quy định chi tiết cụ thể như sau: “ thu nhập đầu tư vốn dưới các hình thức khác, kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, danh tiếng quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế; trừ thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu chính phủ, thu nhập sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân và của công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ”.

4. Trong điểm c khoản 6 điều này quy định cũ: “ Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino” thì nay điều chỉnh đơn giản thành “ Trúng thưởng trong các hình thức cá cược”.

Một số quy định cụ thể trong việc sữa đổi bổ sung Thuế TNCN về đối tượng chịu thuế TNCN được nêu chi tiết cụ thể trong bài viết. Bài viết chỉ đem lại một số kiến thức tổng quan về đối tượng chịu thuế TNCN, để hiểu rõ hơn về vấn đề này và các vấn đề chuyên sâu về thuế và các công việc liên quan đến kế toán, mời các bạn hãy đến với trung tâm chúng tôi để được hỗ trợ nhiều hơn trong các lĩnh vực chuyên sâu cũng như có thể nâng cao khả năng của mình.

Tag; học kế toán thực hành học kế toán thuế