Thêm khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

thứ 705212022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Thêm khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN

Thêm khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN

Thêm khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN 2018
Hiện nay, tất cả khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ (không phân biệt là ít hay nhiều) cho người lao động của doanh nghiệp đều là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (Căn cứ vào Khoản 7 Điều 1 của Nghị định 12/2015/NĐ-CP).

rqwe

Hình ảnh: Thêm khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN 2018


Tuy nhiên, kể từ ngày 01/02/2018, nếu doanh nghiệp chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động vượt mức quy định thì khoản vượt mức không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (Căn cứ vào Điều 2 của Nghị định 146/2017/NĐ-CP.

Cụ thể như sau:
Phần chi vượt quá 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động là khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ nếu không vượt mức quy định nêu trên đồng thời phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng, mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau:

- Hợp đồng lao động;

- Thỏa ước lao động tập thể;

- Quy chế tài chính của Công ty, Tổng Công ty, Tập đoàn;

- Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng Công ty.

Có thể bạn quan tâm:

 37 khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN. Căn cứ Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính), bài viết chia sẽ với các bạn các khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp sau:

*** LINK DOWNLOAD: HOẶC CHÁT VỚI TƯ VẤN VIÊN GÓC BÊN PHẢI ( giờ hành chính)

 37 KHOẢN CHI PHÍ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN

Kinh nghiệm trước khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế

Công việc cần phải làm về lao động và bảo hiểm cuối năm 2017 và đầu năm 2018

Nghị định mới sửa đổi quy định về Thuế GTGT và Thuế TNDN 2018Nghị định mới sửa đổi quy định về Thuế GTGT và Thuế TNDN 2018

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ thực tế, excel, misa 2015 theo TT200 ( click vào)

 

 

 

image dongdau

 

 

 

do-thi-thanh-hien