Thủ thuật kiểm tra từng loại tài khoản được phản ánh trên bảng cân đối( phần 2) | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

Chủ nhật01232022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Thủ thuật kiểm tra từng loại tài khoản được phản ánh trên bảng cân đối( phần 2)

Thủ thuật kiểm tra từng loại tài khoản được phản ánh trên bảng cân đối( phần 2)

Tiếp theo Thủ thuật kiểm tra từng loại tài khoản được phản ánh trên bảng cân đối chúng ta sẽ đi tìm hiểu các phần còn lại.
Phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Vay ngắn hạn và dài hạn, Tiền lương và các khỏan tính theo lương , Vốn chủ sở hữu... Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu từng mục trên nha

10. TK 311, 3341 : Vay ngắn hạn và dài hạn

Tài khỏan này không có dự nợ. Bạn nên kiểm tra cả số phát sinh và số dư cuối kỳ xem:
- Phát sinh vay và trả nợ có phù hợp không.
- Những trường hợp vay cá nhân, cần làm thủ tục trả lãi, hoặc tính lãi vào chi phí trong kỳ

11. Tiền lương và các khỏan tính theo lương :

Tài khỏan này không dư nợ. Chỉ dư có khi doanh nghiệp trích lương dự phòng ( mức trích dự phòng không quá 17% của lương thực hiện trong năm). Nếu quỹ lương âm, cần kiểm tra:
- Đã trích đủ lương chưa
- Có chi nhầm không
- Đã hạch tóan các khỏan phụ cấp cho người lao động như : ăn trưa, trang phục … chưa
- Đã trích đủ BHXH cho người lao động chưa ( cả trích từ lương, và từ chi phí)
- Đã nộp đủ các khỏan bảo hiểm cho người lao động chưa

12. Vốn chủ : TK 411.421

Tài khỏan này luôn dư có. khi kiểm tra tài khỏan này cần xem:
- Có thay đổi gì về vốn không, nếu thay đổi đã làm tờ khai bổ xung thuế môn bài cho năm sau chưa?
- Đã kết chuyển lợi nhuận của năm trước về 4211 chưa
- Đã hạch tóan thuế TNDN chưa
- Lỗ của những năm trước có còn để chuyển lỗ vào thu nhập năm nay không

Trên những phần này là các mục để hình thành, phản ánh trên bảng cân đối kế toán 

Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu từng phần về các tài khoản được hình thành báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

tại đây nha  : Thủ thuật kiểm tra từng loại tài khoản được trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Tag: học kế toán thực hành, học kế toán thuế