Thủ thuật kiểm tra tài khoản trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh( phần 2) | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

Thứ 310192021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Thủ thuật kiểm tra tài khoản trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh( phần 2)

Thủ thuật kiểm tra tài khoản trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh( phần 2)

Chúng ta cũng đã đi tìm hiểu và cân đối từng loại tài khoản được phản ánh trên bảng cân đối kế toán rồi sau đây chúng ta sẽ đi những tài khỏan không có số dư, và được phản ánh trên Báo cáo kết quả kinh doanh

Thứ nhất là tài khoản: TK 511: Doanh thu cung ứng hàng hóa và dịch vụ và TK 711: Thu nhập khác ,Hai tài khỏan này không có số dư. Bạn cần kiểm tra nhanh trong số phát sinh, Thứ hai là tài khoản: TK 632: Giá vốn hàng bán

Xem lại các khỏan doanh thu đã hạch toán đủ chưa. Phát sinh có của TK 511, 711 phải bằng với các chỉ tiêu : Hàng hóa dịch vụ bán ra trên tờ khai 01/GTGT của 12 tháng


Còn những khỏan thu nhập nào không phải xuất hóa đơn, không nằm trên tờ khai 01/GTGT đã hạch tóan đủ chưa
Thuế GTGT trực tiếp, thuế XK hạch tóan vào bên Nợ TK 511
Những khỏan giảm trừ doanh thu đã hạch tóan đủ chưa

Thứ hai là tài khoản: TK 632: Giá vốn hàng bán

Tài khỏan này không có số dư. Bạn cần kiểm tra ở số phát sinh để thấy được những cái bất cập
Giá vốn hàng bán đã kết chuyển chưa

Trường hợp thành phẩm xuất bán đã tính gía thành và kết chuyển giá vốn chưa
Giá vốn của dịch vụ đã được tính đủ, tính đúng chưa. Những trường hợp chi phí dở dang còn chuyển kỳ sau đã đúng chưa
Những khỏan gía vốn không được trừ cần được tập hợp để loại trừ khi tính thuế TNDN như : Chứng từ không hợp lệ, không thanh tóan qua ngân hàng…

Thứ ba là tài khoản:TK 642, Chi phí quản lý

Tài khỏan này không còn số dư. Bạn kiểm tra nhanh trong số phát sinh để phát hiện sai sót

- Hạch tóan vào chi phí quản lý hay chi phí bán hàng
- Những khỏan chi phí không được trừ cần được tập hợp để loại trừ khi tính thuế TNDN như:
+ Những chi phí vượt mức khống chế 15% của thuế TNDN
+ Những hóa đơn không thanh tóan qua ngân hàng
+ Chứng từ không hợp lệ

Thứ tư là tài khoản:. TK 811: Chi phí khác

Tài khỏan này không còn số dư. Bạn kiểm tra nhanh trong số phát sinh để phát hiện sai sót
- Chi phí khác có phù hợp với thu nhập khác không
- Những chi phí nào hạch tóan vào TK này cần loại trước khi xác định thuế TNDN
Thứ năm là . TK 821 : Thuế TNDN hiện hành
Tài khỏan này không có số dư cuối kỳ. Số phát sinh bên nợ của TK này sẽ bằng số thuế phải nộp trên tờ khai quyết tóan thuế TNDN ( Chỉ tiêu E tờ khai 03/TNDN)

Và cuối cùng là TK 911 : Xác định kết quả kinh doanh

Tài khỏan này không có số dư. Nếu bạn đã làm đúng được những tài khỏan trên, thì tài khỏan 911 sẽ không còn sai sót. Nếu TK này có số dư thì cần xem lại đã có TK nào kết chuyển sai.
Hy vọng bài đăng này sẽ giúp ích được phần nào công việc của các bạn,Hãy liên hệ với chúng tôi để được trao đổi cụ thể hơn nha


Tag: học kế toán thực hành, học kế toán thuế