Tiền lương làm thêm ngoài giờ được tính như thế nào? | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

Thứ 207262021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện Tiền lương làm thêm ngoài giờ được tính như thế nào?

Tiền lương làm thêm ngoài giờ được tính như thế nào?

Tiền lương làm thêm ngoài giờ được tính như thế nào?

Đối với các bạn có nhu cầu làm thêm ngoài giờ như lễ tết, làm thêm vào buổi tối. Như hiện này trả lời công văn văn số 05/2014-GBV ngày 30/9/2014 của quý Công ty về tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

tienluonglamthemgio

( Tiền lương làm thêm giờ )

Được trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 97 Bộ luật lao động thì:


“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.


2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.


3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”


Căn cứ quy định nêu trên Công ty phải trả lương cho người lao động như sau:

Ví dụ đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ngày bình thường của người lao động là A thì:

Thì ta tính như sau:

300%A + 30% A + 20% x (300%A) = 390%A

- Đối với lao động hưởng lương ngày thì ngoài tiền lương ít nhất bằng 390%A, người lao động còn được trả tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định.

Với trả lời công văn số 05/2014/GBV ngày 30/09/2014 cũng đã quy định rất cụ thể , mong những thông tin này sẽ góp phần thêm những cách tính lương cho nhân viên của mình.

Chúng tôi luôn cập nhật những thông tư mới về các văn bản thông tư nghị định, công văn mới để kế toán có thể luôn luôn cập nhật những chính sách mới nhất.

Hãy đến với chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng chia sẽ kiến thức mới dành cho các bạn

Tag : học kế toán thực hành, học kế toán thuế