1/1/2015 Tổng hợp điểm mới Luật sửa đổi các Luật về thuế | Tin tức-Sự kiện | Tin tức

Thứ 609172021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức-Sự kiện 1/1/2015 Tổng hợp điểm mới Luật sửa đổi các Luật về thuế

1/1/2015 Tổng hợp điểm mới Luật sửa đổi các Luật về thuế

Trong ngày qua đã sửa đổi , bổ sung những vấn đề về các luật về thuế và có hiệu lực tháng 1/1/2015. Vấn đề này các bạn cần lưu ý những điêm như : về thuế GTGT, Về thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, về kinh doanh của hộ các nhân chúng ta cùng tìm hiểu nhe.

Từ 01/01/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, có những điểm mới nổi bật sau:

Những sửa đổi, bổ sung quan trọng cần tổ chức chuẩn bị ngay trong tháng 12/2014 để thực hiện từ ngày 01/01/2015 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.  Trong đó có những điểm nổi bật những điều sau:

1. Thuế thu nhập cá nhân với cá nhân kinh doanh


Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh như sau:

-
+ Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%

Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%

+ Hoạt động kinh doanh khác: 1%

congviecketoankho

( Học kế toán thực hành)


2. Sửa đổi, bổ sung khác về thuế thu nhập cá nhân

- Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với:

+ Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

+ Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ và thu nhập của thuyền viên làm việc trên tàu.

- Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân:

Áp dụng một mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần thay cho thực hiện hai phương pháp tính thuế trước đây. Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

- Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân:

Áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện hai phương pháp tính thuế trước đây.

3. Thuế giá trị gia tăng

- Bổ sung đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đóng mới tàu đánh bắt xa bờ.

- Chuyển ba nhóm mặt hàng thuộc diện áp dụng thuế giá trị gia tăng thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng là: Phân bón; Thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi; Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

4. Thuế tài nguyên

Chuyển từ đối tượng được miễn thuế sang đối tượng không chịu thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp.

Nội dung nêu trên được đề cập tại Công văn 17526/BTC-TCT
 ngày 01/12/2014 của Bộ Tài chính.
Ngoài ra còn các công tác tổ chứ thực hiện quản lý thuế đối với cá nhận kinh doanh được thực hiện ngày 1/1/2015. Các công tác được thực hiện chủ yếu như sau:

a) Về thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh:

 b) Về việc khai thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh:

Hộ cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai doanh thu để làm cơ sở xác định thuế khoán năm 2015 theo mẫu 01/THKH ban hành kèm theo công văn này.

Trên công văn này là một số điều cần triển khai gấp trong tháng 12/2014 để thực hiện trong ngày 1/1/2015.
Các bạn kế toán cần nên chú ý và cần triển khai thực hiện để hoàn thành tốt trong tháng 1/2015

Học kế toán thực hành chúng tôi, với  phương chăm “ truyền đạt kinh nghiệm cho các bạn”. Nếu các bạn cần muốn trao dồi những kinh nghiệm thực tiễn trong kế toán để đến với chúng tôi.

 Ngoài ra thân mời các bạn nên xem chi tiết tại đây : Công văn 17526/BTC-TCT ngày 01/12/2014

 Tag: học kế toán thực hành, học kế toán thuế