Hướng dẫn cách xử lý về việc cá nhân có nhiều MST | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 512022021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Hướng dẫn cách xử lý về việc cá nhân có nhiều MST

Hướng dẫn cách xử lý về việc cá nhân có nhiều MST

Kết thúc năm cũ và bước sang năm mới, công tác quyết toán thuế lại diễn ra.Ngày 31/3 hằng năm không riêng các doanh nghiệp, các hộ gia đình có đăng ký kinh doanh, nhiều cá nhân có làm thêm cũng cần quyết toán thuế để không bị thiệt đối với những khoản thu nhập cá nhânđã tạm nộp.


Như vậy trong quá trình đó sẽ có nhiều cá nhân sẽ có nhiều mã số thuế

Thế thì trong quá trình kê khai và quyết toán thuế TNCN bên cạnh quy trình đăng ký MST cho người phụ thuộc, không ít người thắc mắc về hướng xử lý trùng CMND khi cấp MST cho người phụ thuộc (hay nói cách khác là cá nhân đó có nhiều MST)


Dưới đây là một số lưu ý để xử lý trùng CMND khi cấp MST cho người phụ thuộc (hoặc người nộp thuế):

* MST cấp cho người phụ thuộc cũng là MST cá nhân và được sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó hay các giao dịch phát sinh với cơ quan thuế (nếu có).

Khoản 1 Điều 27 Nghị định 65/2013/NĐ-CP:

Cá nhân có thu nhập chịu thuế thực hiện đăng ký thuế để được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho bản thân và cho mỗi người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh.

Khoản 3 Điều 3 Thông tư 80/2012/TT-BTC:
Mã số thuế đã cấp cho người nộp thuế là chủ hộ kinh doanh hoặc một cá nhân không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, kể cả trường hợp đã ngừng hoạt động kinh doanh sau đó kinh doanh trở lại.

* Khi nhận được kết quả báo trùng số CMND trên hệ thống Đăng ký thuế các cấp, Cục Thuế, Chi cục Thuế tiến hành các bước xác minh như sau:

Bước 1: Kiểm tra thông tin CMND đã nhập vào các hệ thống đăng ký MST với thông tin trên hồ sơ gốc của cá nhân đó:

- Nếu do người sử dụng nhập nhầm số CMND thì tiến hành cập nhật lại thông tin trên hệ thống cho đúng với thông tin trên hồ sơ gốc của người đó.

- Nếu số CMND trên hệ thống đã khớp đúng với thông tin trên hồ sơ gốc thì thực hiện tiếp bước 2 dưới đây.

Bước 2: Thực hiện tra cứu thông tin của cá nhân đó trên trang tncnonline.com.vn (có thể tra cứu theo MST hoặc số CMND)

- Nếu thông tin của cá nhân bị trùng CMND khớp với thông tin cá nhân của người nộp thuế liên quan (Tên, ngày sinh, số CMND, ngày cấp CMND):

Trường hợp hệ thống cho phép thay thế thì người sử dụng thực hiện thay thế trên chức năng của ứng dụng

Trường hợp không được thay thế thì Cơ quan thuế làm việc với người nộp thuế để làm các thủ tục theo quy định đăng ký thuế hiện hành

Ví dụ:

 Trường hợp người nộp thuế có có 2 MST TNCN trở lên thì cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục đóng 1 MST và chỉ sử dụng MST còn lại.
 Trường hợp người nộp thuế làm hồ sơ đăng ký mới và bị báo trùng với 1 MST mà NNT đã được cấp và đang ở trạng thái hoạt động thì cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế đăng ký cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc MST mà người nộp thuế đã được cấp.

- Nếu thông tin của cá nhân bị trùng CMND không khớp với thông tin cá nhân của người nộp thuế liên quan (Tên, ngày sinh, số CMND, ngày cấp CMND):

Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 4313/TCT-CNTT ngày 21/10/2009.

Cụ thể như sau: Thực hiện xử lý trùng CMND trên hệ thống đăng ký MST bằng cách nhập bổ sung thêm 03 ký tự là ký tự viết tắt tên tỉnh. (Ví dụ: Nam Định viết tắt là NDI, Hà Nam là HNA, Hà Nội là HAN, Đồng Nai là DON; Bà Rịa -Vũng Tàu là BRV v.v…) vào sau ô CMND của cá nhân đó và thực hiện việc đăng ký MST theo đúng quy trình đăng ký thuế hiện hành.

In và lưu kết quả tra cứu thông tin của cá nhân báo trùng vào hồ sơ đăng ký thuế của cá nhân
Ngoài ra :Công văn Số: 7850/CT-TNCN hướng dẫn QTT TNCN năm 2014 và cấp MST cho NPT

Nguồn: Thư viên pháp luật

Tag: học kế toán thực hành, học kế toán thuế

 phamthimyhao