Cách hạch toán hàng hóa về trước hóa đơn về sau | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 512022021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Cách hạch toán hàng hóa về trước hóa đơn về sau

Cách hạch toán hàng hóa về trước hóa đơn về sau

Với một kế toán mới vào nghề, chắc hẳn bạn đang có những vướn mắc rất nhiều về nghiệp vụ kế toán cũng như các xứ lý những tình huống rất nhiều về nghiệp vụ mà bạn mắc phải. Trong bài viết này mình cũng hy vọng sẽ giúp ích cho bạn những kiến thức cơ bản nhất về nghiệp vụ kế toán khi mua hàng hóa nhưng chưa có hóa đơn về. 
 
Dưới đây mình xin chia sẽ một tình huống để trình bày cụ thể hơn những vấn đề đã nêu trên
SỰ CHÊNH LỆCH CỦA GIÁ MUA VÀ GIÁ TẠM TÍNH
Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau:
– Các bạn cần đối chiếu hàng hóa đó với hợp đồng mua hàng, tiến hành kiểm kê, lập phiếu nhập kho.
1. Căn cứ vào phiếu nhập kho các bạn hạch toán vào sổ theo giá tạm tính chưa có thuế:
Nợ 152 (153, 156): Số lượng nhập x Giá tạm tính
Có 111 (112,331…): Số lượng nhập x Giá tạm tính
2. Khi hóa đơn về, căn cứ vào hóa đơn, tiến hành hạch toán như sau:
a. Nếu giá mua = Giá tạm tính:

Nơ TK133: Theo số tiền thuế trên hóa đơn.
Có Tk 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất
b. Nếu giá mua > Giá tạm tính
– Phản ánh thuế
Nợ TK133:
Có TK 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất
– Điều chỉnh tăng
Nợ TK 152, 156: Số lượng x (Giá mua – Giá tạm tính)
Có TK 111,112,331: Số lượng mua x (Giá mua – Giá tạm tính)
c. Nếu giá mua < Giá tạm tính
– Phản ánh thuế:
Nợ TK 133:
Có TK 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất
– Điều chỉnh giảm:
Nợ TK 111,112,331: Số lượng x (Giá tạm tính – Giá mua)
Có TK 152, 156: Số lượng x (Giá tạm tính – Giá mua)
Hy vọng các bạn có thêm một số kinh nghiệm để phục vụ cho việc công tác của mình. Nếu các bạn có những vướn măc về kế toán hay muốn trao đồi thêm hãy liên hệ với chúng tôi " HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH" là nền tảng trao đồi thêm kinh nghiệm cho các bạn