Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2015 | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 404142021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2015

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2015

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ những thông tin mới nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2015, mong rằng nó sẽ giúp cho các bạn một phần nào trong công việc cũng như học tập của mình.

Định nghĩa thuế thu nhập cá nhân ( TNCN ): Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là loại thuế trực thu đánh vào những người có thu nhập cao, bao gồm công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập, cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn ở Việt Nam có thu nhập và người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam.

Từ ngày 01/01/2015 có nhiều thay đổi về thuế TNCN chẳng hạn như:

Thu nhập chịu thuế

- Thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc thu nhập chịu thuế.

- Quy định thu nhập “Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino” sửa thành “Trúng thưởng trong các hình thức cá cược”.


Thuế đối với cá nhân kinh doanh

Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2% (Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%).

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%

- Hoạt động kinh doanh khác: 1%


Sửa đổi quy định về “Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản”


 Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

 Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá chuyển nhượng bất động sản.

 Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.


Thay đổi về biểu thuế toàn phần
 

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản với mức thuế suất là 2% (trước đây chia thành 2 trường hợp: 25% và 2%).

 

Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định như sau


Bậc

Thuế

Phần thu nhập tính

thuế/năm

Phần thu nhập tính

thuế/Tháng

Thuế suất
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

 

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2015

 

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công

(Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất)

 

Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật Thuế TNCN


- Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn

(Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 5%)


- Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

(Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 20%)

 

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển chứng khoán


+ Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.

(Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 20%)

 

+ Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% thì áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoản từng lần

(Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng * Thuế suất 0,1%)

 

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng: áp dụng theo biểu thuế toàn phần là 10%.

(Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế* Thuế suất 10%)

 

Chi tiết cách tính thuế TNCN 2014 nên chú ý những vấn đề sau:


Thuế TNCN 2014 sẽ được tính theo công thức chung như sau:


(Thuế TNCN = (Thu nhập - 9 triệu - (3,6 triệu * số người phụ thuộc)) * Thuế suất)


Tổng Lương = Lương cơ bản + Lương trách nhiệm (Nếu có) + Phụ cấp (Nếu có >680.000VNĐ)


Các khoản giảm trừ = Mức thu nhập bản thân (9 triệu) + Số người phụ thuộc*3,6 triệu + Bảo hiểm bắt buộc (9.5%)

Hoặc: ( Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế * Thuế suất)

Trong đó: (Thu nhập tính thuế = Tổng Lương – Các khoản giảm trừ)

   

Trên đây là một số thông tin điểm qua về thuế TNCN năm 2015, chúc các bạn thành công!

Tag: học kế toán thực hành, học kế toán thuế