Cách viết hóa đơn hàng bán bị trả lại | Tin tức kế toán | Tin tức

thứ 711272021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Cách viết hóa đơn hàng bán bị trả lại

Cách viết hóa đơn hàng bán bị trả lại

Cách viết hóa đơn hàng bán bị trả lại

Hàng bán bị trả lại thường mắc phải khi hàng hóa không đúng quy cách, sai chất lượng, quy cách, mậu mã,....Vậy khi hàng bán bị trả lại thì kế toán phải làm thế nào để xử lí tốt các trường hợp này.

Theo điểm 2.8 phụ lục 4 TT 39/2014/TT-BTC Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể kế toán có những cách lập hóa đơn trả lại hàng như sau:

- Trường hợp người mua là cá nhân không có khả năng xuất lại hóa đơn: Khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn) đã lập trước đó, lý do trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.

- Trường hợp người mua là công ty có khả năng xuất hóa đơn trả lại hàng: Khi đó người mua hàng sẽ lập hóa đơn trả lại hàng cho bên bán, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.

viet-sai-hoa-don
Cách viết hóa đơn trả lại hàng:

Trường hợp người mua xuất hàng trả người bán, bên mua sẽ lập hóa đơn như sau:
+ Đơn vị bán hàng: lúc này sẽ là tên, địa chỉ bên trả lại hàng.
+ Bên mua hàng là công ty có hàng bán bị trả lại.

Hoá đơn hàng bán bị trả lại này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai. Tức là cả bên trả lại hàng và bên nhận hàng trả lại đều kê khai hóa đơn này vào tháng lập hóa đơn trả lại hàng như một hóa đơn bình thường.

Bên mua - là bên trả lại hàng - phải xuất hóa đơn nên kê ở bảng kê bán ra (kê dương)

Bên bán - nhận hàng trả lại - nhận hóa đơn trả lại hàng - kê vào bảng kê mua vào (kê dương)

Áp dụng theo các quy định trên đây kế toán có thể xử lí tốt hóa đơn đối với hàng hóa bị trả lại, kế toán áp dụng nhé!


Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên chứng từ thực tế, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau


Tham gia khóa học bạn sẽ học thực tế các nội dung sau:

 1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.

2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập
3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )
4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.
5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,
+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,
+ Làm sổ sách kế toán
+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng
+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …
+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN
6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học
7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học

do-thi-thanh-hien