Chi phí đưa đón giám đốc đi làm được tính như thế nào? | Tin tức kế toán | Tin tức

Thứ 308112020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Chi phí đưa đón giám đốc đi làm được tính như thế nào?

Chi phí đưa đón giám đốc đi làm được tính như thế nào?

Chi phí đưa đón giám đốc đi làm được tính như thế nào?

Nhiều doanh nghiệp có chính sách dành riêng cho giám đốc của công ty dưới hình thức đưa đón từ nơi nhà đến nơi làm việc và ngược lại thì chi phí này sẽ được tính như thế nào?

Các chi phí này sẽ được hạch toán vào đâu?

Căn cứ vào TT92/2015/TT-BTC NGÀY 15/6/2015 của Bộ Tài Chính thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN thì:
- Tại khoản 4 điều 11 sữa đổi, bổ sung chi tiết điều 5 điểm đ khoản 2 điều 2 TT111/2013/TT-BTC NGÀY 15/8/2013 của Bộ Tài Chính quy định:

" Đối với các khoản chi phí về phương tiện đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy chế của đơn vị"

Trường hợp này thì khoản chi phí này phải tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN của giám đốc theo quy định.

Nếu doanh nghiệp bạn đang làm có những chi phí phát sinh này thì kế toán áp dụng theo quy định mới nhất hiện nay nhé!

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên chứng từ thực tế, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

Tham gia khóa học bạn sẽ được học thực tế:

 1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.

2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập
3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )
4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.
5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,
+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,
+ Làm sổ sách kế toán
+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng
+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …
+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN
6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học
7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học.

cảm nhận 3

Thêm bình luận