Chi Phúc Lợi Cho Nhân Viên Có Đưa Vào Chi Phí Khi Tính Thuế TNDN? | Tin tức kế toán | Tin tức

thứ 709182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Tin tức kế toán - tài chính Chi Phúc Lợi Cho Nhân Viên Có Đưa Vào Chi Phí Khi Tính Thuế TNDN?

Chi Phúc Lợi Cho Nhân Viên Có Đưa Vào Chi Phí Khi Tính Thuế TNDN?

Chi Phúc Lợi Cho Nhân Viên Có Đưa Vào Chi Phí Khi Tính Thuế TNDN?

Hằng năm doanh nghiệp sẽ có các khoản chi phúc lợi cho nhân viên, vấn đề là các khoản chi này này có được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN hay không?

phuc loi 2

Hình ảnh: Chi Phúc Lợi Cho Nhân Viên Có Đưa Vào Chi Phí Khi Tính Thuế TNDN?

Căn cứ: Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC

 Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như:

– Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động;
– Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị;
– Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo;
– Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau;
– Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập;
– Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động;
– Chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động(trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, khoản 2, điều 4, thông tư 96/2015/TT-BTC, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều 4, thông tư 96/2015/TT-BTC) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác.

Bạn đang xem bài viết: Chi Phúc Lợi Cho Nhân Viên Có Đưa Vào Chi Phí Khi Tính Thuế TNDN?

Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế = quỹ tiền lương thực hiện trong năm / 12 tháng

Đối với doanh nghiệp không hoạt động đủ 12 tháng thì:

01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế = quỹ tiền lương thực hiện trong năm / số tháng thực tế hoạt động trong năm.

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thuế

Như vậy:

Chi phúc lợi cho người lao động như chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết, chi nghỉ mát,… được tính vào chi phí được trừ nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

hoàng-thị-hạnh

Có thể bạn quan tâm: Kinh nghiệm quyết toán thuế hay nhất